אכזבה: שר התקשורת החליט כן לגבות את אגרת הטלוויזיה לשנת 2014

שר התקשורת, גלעד ארדן, השיב בשלילה לפנייתנו להשהות את אגרת הטלוויזיה לשנת 2014 והחליט כן לגבות את האגרה, בניגוד לדעת הרוב ולמצב המשפטי. עתירה לבג"ץ בקרוב

דרישתנו משר התקשורת: השהה את אגרת הטלוויזיה לשנת 2014

בראשית החודש פניתי לשר התקשורת, בשם עשרות אלפי החברים במאבק לביטול אגרת הטלוויזיה, וביקשנו להשהות את גביית אגרת הטלוויזיה לשנת 2014, לפחות עד לקבלת המלצות הוועדה המקצועית (הפנייה המלאה כאן: מכתב לשר התקשורת). השינוי הצפוי במבנה רשות השידור עם קבלת המלצות הוועדה בתוך שבועות מחייב לכל הפחות לדחות את גביית האגרה, על מנת שלא לבזבז מעל 600 מיליון ש"ח מכספי הציבור.

לאחר כשבוע פניתי בשנית לשר התקשורת להתריע, כי לאור התפטרות חמשת חברי מליאת רשות השידור בשל השחיתות הגואה שם, תהיה החלטה כן לגבות את האגרה בראשית 2014 לקויה גם מבחינה משפטית, ועל כן בהיעדר פעולה מטעם משרד התקשורת, נעתור לבג"ץ (הפנייה השנייה לשר כאן: לעצור את האגרה).

תשובת שר התקשורת: כן גובה את האגרה

לאחר לחץ כבד שהפעילו אלפי חברי מטה המאבק לביטול האגרה, נאות השר להשיב, אך למרבה הצער, בחר לפעול בניגוד לדרישת הציבור. במכתב מתחמק השיב עוזר השר, כי "אין ספק כי מנגנון גביית אגרת רשות השידור סובל מכשלים רבים", אבל "ראוי שהחלטות בנוגע לעתידה של רשות השידור לא ייעשו בחופזה".

חופזה? כבר למעלה מעשרים שנה ברור לכולם שיש לעצור את גביית האגרה וכבר חודשים יושבת על המדוכה וועדה שמינה השר עצמו. מהלך חפוז יהיה לגבות בראשית 2014 מאות מיליוני שקלים, אשר ירדו לטמיון ללא יכולת להשיבם.

בשורה התחתונה, החליט שר התקשורת כן להוציא את דרישת תשלום האגרה לשנת 2014.

מכתב שר התקשורת: כן גובה את האגרה

מכתב שר התקשורת: כן גובה את האגרה

עתירה לבג"ץ: לעצור את האגרה

לא נסכים להרים ידיים ולעמוד מנגד בשעה שאגף הגבייה, בחסות החלטתו של שר התקשורת, יוציא דרישת תשלום וייגבה מעל 600 מיליון שקלים מהציבור, כאשר ברור לכולם שהכסף הזה ירד לטמיון.

החלטנו לעתור לבג"ץ בבקשה להוצאת צו ביניים לעצירת האגרה לשנת 2014 ולבקש מן הממשלה לנמק מדוע על אף השחיתות הגואה והמסקנות הקרובות של הוועדה, לא תדחה את האגרה במספר חודשים עד לבירור העניין. פרטים נוספים בקרוב.

אכזבה: שר התקשורת מסרב לעצור את האגרה

אכזבה: שר התקשורת מסרב לעצור את האגרה

***

תומר טרבס הוא יזם היי-טק ופעיל חברתי, ממובילי המאבק הציבורי לביטול האגרה.

* קראתם עד כאן ורוצים עוד מידע? אתם מוזמנים לצפות בקטע וידיאו של חמש דקות: ראיון בערוץ 10 אצל אורלי וגיא בנושא ביטול האגרה.

** הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

*** אל תשכחו לבקר בעמוד המאבק בפייסבוק ולהצטרף עם לייק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה.

**** עוד על התקדמות המאבק ונס החנוכה הקטן: לא עוד מכתבי גבייה מאיימים.

בקשה דחופה לפני עתירה לבג"ץ בדרישה להשהיית דרישת תשלום אגרת הטלוויזיה לשנת 2014

15 בדצמבר 2013 – י"ב בטבת התשע"ד

לכבוד מר גלעד ארדן, שר התקשורת

הנדון:

בקשה דחופה לפני עתירה לבג"ץ בדרישה להשהיית דרישת תשלום אגרת הטלוויזיה לשנת 2014

מר ארדן שלום רב,

בהמשך לפנייתנו מלפני שבוע, אשר טרם נענתה, בשמם של למעלה מ- 77,300 פעילי המאבק הציבורי לביטול האגרה, אני פונה אליך בשנית בבקשה דחופה להורות על השהיית הוצאת דרישת תשלום אגרת רשות השידור לשנת 2014, לכל הפחות עד לקבלת המלצות הוועדה לבחינת עתיד השידור הציבורי.

פעולה מהירה ונחושה שלך להשהיית דרישת תשלום האגרה, ולו למספר חודשים, תעניק לוועדה המקצועית די זמן לגבש המלצות, ולא תגרום לנזק בלתי הפיך לרשות השידור.

מתוקף תפקידך כשר התקשורת, האחראי על רשות השידור, היעדר פעולה כמוה כהחלטה מצערת שלך כן להוציא את דרישת תשלום האגרה ועמה גם האחריות לאבדן של 600 מיליון שקלים לפחות מכספי הציבור. לאור הנסיבות, לרבות דיוני הוועדה וכן עדותם של חברי מליאת רשות השידור המתפטרים על השחיתות הגואה ברשות, מדובר בצעד לקוי מבחינה ציבורית, מקצועית, מוסרית וחוקית, אשר אנו בטוחים כי תוכל למנוע אותו.

עם זאת, בהיעדר תשובה, לא נותרת לנו ברירה, אלא לעתור לבג"ץ למתן צו ביניים וכן שיורה לממשלה לנמק מדוע לא תושהה גביית האגרה לשנת 2014, לפחות עד לקבלת המלצות הוועדה המקצועית.

כפי שכתבתי לך גם לפני שבוע, האגרה נכשלה בתפקידה להבטיח שידור ציבורי איכותי וכיום גבייתה מאפשרת שחיתות גואה ברשות השידור. זאת ועוד, אם רוצים לקיים שידור ציבורי עצמאי וטוב יותר, ניתן לעשות זאת בתקציב נמוך יותר ובאיכות גבוהה יותר, ללא גביית אגרה ייעודית.

מאז כניסתך לתפקיד, תמכנו בצעדיך בנושא האגרה, לרבות ביטול העסקת חברות הגבייה הפרטיות, רעיון אשר הוצע לראשונה לרשות השידור על ידי מטה המאבק.

בירכנו גם על הקמת הוועדה לבדיקת עתיד השידור הציבורי לפני כשלושה חודשים וניתן לקוות ולהאמין, שהמלצותיה תכלולנה גם את ביטול גביית האגרה המיותרת וסגירתו של אגף הגבייה.

ואולם, באם לא תנקוט בצעד מהיר, בעוד כחודש יוציא אגף הגבייה את דרישת תשלום אגרת רשות השידור לשנת 2014 וייגבה מן הציבור הרחב מעל 600 מיליון שקלים. אפשר וצריך להשהות את התהליך כדי לחסוך סכום עצום זה.

בתוך שבועות או חודשים ספורים לכל היותר, תגיש הוועדה המקצועית את המלצותיה ובכל תרחיש סביר אשר תוביל ברשות השידור, לא תהיה גביית אגרה בסכום גבוה כל כך, וזו תבוטל או תופחת באופן משמעותי.

השהיית דרישת תשלום האגרה לא תפגע בשידור הציבורי וניתן יהיה להמשיך ולקיים את רשות השידור ממקורותיה האחרים, כדוגמת פרסומות ומימוש נכסים. במידה ותחליט להמשיך בגביית האגרה, אפשר יהיה להוציא את דרישת התשלום באיחור של כמה חודשים ללא נזק משמעותי.

אך אם כן יוציאו את דרישת התשלום, לא ניתן יהיה להשיב את הגלגל לאחור. אגף הגבייה פועל באופן עצמאי, מערכת המחשב שלו מנותקת מזו של רשות השידור והוא אינו חושף את הנתונים אפילו לא להנהלת רשות השידור. אם יתאפשר לו לגבות מאות מליוני שקלים מן הציבור, יאבדו הכספים ללא השב.

מר ארדן, השהיית האגרה לשנת 2014 עד לקבלת החלטה אחרת היא צעד נכון מבחינה ציבורית, מקצועית, חוקית ומוסרית. למעשה, הימנעות מהחלטה כמוהה כהחלטה לדרוש את התשלום מן הציבור ללא הצדקה ולאור המלצות הוועדה הצפויות, יתכן שהיא לקוייה לא רק ציבורית אלא גם מבחינה חוקית.

לאור כל זאת, אנו פונים אליך בבקשה כי תנחה את רשות השידור להשהות את הוצאת דרישת תשלום אגרת רשות השידור לשנת 2014 לאלתר ולפחות עד לקבלת המלצות הוועדה לבחינת עתיד השידור הציבורי.

כאמור, בהיעדר תשובה, לא נותרת לנו ברירה, אלא לעתור לבג"ץ למתן צו ביניים וכן שיורה לממשלה לנמק מדוע לא תושהה גביית האגרה לשנת 2014, לפחות עד לקבלת המלצות הוועדה המקצועית. בכוונתנו להגיש את העתירה בהקדם, אך עדיין מקווים כי לא יהיה בה צורך.

בשמם של עשרות אלפי פעילי המאבק לביטול האגרה, נודה לך על פעולה מהירה ועל תשובתך.

בברכה,

תומר טרבס

מטה המאבק לביטול האגרה

***

הפנייה הקודמת לשר התקשורת נמצאת כאן: פנייה דחופה לשר התקשורת.

תומר טרבס הוא יזם היי-טק ופעיל חברתי, ממובילי המאבק הציבורי לביטול האגרה.

* קראתם עד כאן ורוצים עוד מידע? אתם מוזמנים לצפות בקטע וידיאו של חמש דקות: ראיון בערוץ 10 אצל אורלי וגיא בנושא ביטול האגרה.

** הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

*** אל תשכחו לבקר בעמוד המאבק בפייסבוק ולהצטרף עם לייק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה.

**** עוד על התקדמות המאבק ונס החנוכה הקטן: לא עוד מכתבי גבייה מאיימים.

פנייה דחופה לשר התקשורת: השהה את דרישת תשלום אגרת הטלוויזיה לשנת 2014

8 בדצמבר 2013 – ה' בטבת התשע"ד

לכבוד מר גלעד ארדן, שר התקשורת

הנדון:

בקשה דחופה להשהיית דרישת תשלום אגרת הטלוויזיה לשנת 2014

מר ארדן שלום רב,

בשמם של למעלה מ- 76,500 פעילי המאבק הציבורי לביטול האגרה, אני פונה אליך בבקשה דחופה להורות על השהיית הוצאת דרישת תשלום אגרת רשות השידור לשנת 2014.

כידוע לך, האגרה נכשלה בתפקידה להבטיח שידור ציבורי איכותי וכיום גבייתה מאפשרת שחיתות גואה ברשות השידור. זאת ועוד, אם רוצים לקיים שידור ציבורי עצמאי וטוב יותר, ניתן לעשות זאת בתקציב נמוך יותר ובאיכות גבוהה יותר, ללא גביית אגרה ייעודית.

מאז כניסתך לתפקיד, תמכנו בצעדיך בנושא האגרה, לרבות ביטול העסקת חברות הגבייה הפרטיות, רעיון אשר הוצע לראשונה לרשות השידור על ידי מטה המאבק.

בירכנו גם על הקמת הוועדה לבדיקת עתיד השידור הציבורי לפני כשלושה חודשים וניתן לקוות ולהאמין, שהמלצותיה תכלולנה גם את ביטול גביית האגרה המיותרת וסגירתו של אגף הגבייה.

ואולם, באם לא תנקוט בצעד מהיר, בעוד כחודש יוציא אגף הגבייה את דרישת תשלום אגרת רשות השידור לשנת 2014 וייגבה מן הציבור הרחב מעל 600 מיליון שקלים. אפשר וצריך להשהות את התהליך כדי לחסוך סכום עצום זה.

בתוך שבועות או חודשים ספורים לכל היותר, תגיש הוועדה המקצועית את המלצותיה ובכל תרחיש סביר אשר תוביל ברשות השידור, לא תהיה גביית אגרה בסכום גבוה כל כך, וזו תבוטל או תופחת באופן משמעותי.

השהיית דרישת תשלום האגרה לא תפגע בשידור הציבורי וניתן יהיה להמשיך ולקיים את רשות השידור ממקורותיה האחרים, כדוגמת פרסומות ומימוש נכסים. במידה ותחליט להמשיך בגביית האגרה, אפשר יהיה להוציא את דרישת התשלום באיחור של כמה חודשים ללא נזק משמעותי.

אך אם כן יוציאו את דרישת התשלום, לא ניתן יהיה להשיב את הגלגל לאחור. אגף הגבייה פועל באופן עצמאי, מערכת המחשב שלו מנותקת מזו של רשות השידור והוא אינו חושף את הנתונים אפילו לא להנהלת רשות השידור. אם יתאפשר לו לגבות מאות מליוני שקלים מן הציבור, יאבדו הכספים ללא השב.

מר ארדן, השהיית האגרה לשנת 2014 עד לקבלת החלטה אחרת היא צעד נכון מבחינה ציבורית, מקצועית, משפטית ומוסרית. למעשה, הימנעות מהחלטה כמוהה כהחלטה לדרוש את התשלום מן הציבור ללא הצדקה ולאור המלצות הוועדה הצפויות, יתכן שהיא לקוייה לא רק ציבורית אלא גם מבחינה חוקית.

לאור כל זאת, אנו פונים אליך בבקשה כי תנחה את רשות השידור להשהות את הוצאת דרישת תשלום אגרת רשות השידור לשנת 2014 לאלתר ולפחות עד לקבלת המלצות הוועדה לבחינת עתיד השידור הציבורי.

בשמם של עשרות אלפי פעילי המאבק לביטול האגרה, נודה לך על פעולה מהירה ועל תשובתך.

בברכה,

תומר טרבס

מטה המאבק לביטול האגרה

***

תומר טרבס הוא יזם היי-טק ופעיל חברתי, ממובילי המאבק הציבורי לביטול האגרה.

* קראתם עד כאן ורוצים עוד מידע? אתם מוזמנים לצפות בקטע וידיאו של חמש דקות: ראיון בערוץ 10 אצל אורלי וגיא בנושא ביטול האגרה.

** הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

*** אל תשכחו לבקר בעמוד המאבק בפייסבוק ולהצטרף עם לייק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה.

**** עוד על התקדמות המאבק ונס החנוכה הקטן: לא עוד מכתבי גבייה מאיימים.

נס חנוכה קטן: לא עוד מכתבי גבייה מאיימים

מפטרים את גובי האגרה הפרטיים. רעיון שהעלנו במסגרת המאבק הציבורי לביטול האגרה מאומץ על ידי מליאת רשות השידור ומוכיח שאפשר עדיין לשנות דברים במדינה

חלק מהמאבק הציבורי: הרעיון לפטר את גובי האגרה הפרטיים

ביום ג', ה-22 באוקטובר 2013, השתתפתי בדיון בנושא האגרה בלשכתו של יו"ר רשות השידור, אמיר גילת, בתל אביב. בתום הדיון נשארתי לשיחה עם גילת ועם נציב קבילות הציבור של רשות הציבור, דדי מרקוביץ. לזכותם ייאמר שהם היו קשובים מאוד לטענותיי, בין היתר לאור התמיכה העצומה שמקבל המאבק הציבורי בפייסבוק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה.

בשל החשש של גילת, כי תיקוני חקיקה ודיוני ועדות עלולים לקחת חודשים ואף שנים, הוא ביקש רעיונות לפעולה אשר יכולה לשפר את תדמית רשות השידור ולהקל את נטל האגרה על הציבור. הצעתי לו אז לסיים לאלתר את ההתקשרות של רשות השידור עם חברות גבייה הפרטיות. שני הנוכחים שמחו על הרעיון וביקשו לקדם אותו עם שר התקשורת.

על מנת לתת רוח גבית לרעיון, כתבתי טור דעה בנושא ושלחתי אותו למערכות העיתונים ואתרי החדשות. הטור מופיע כאן למטה במלואו. והנה, כחודש לאחר מכן, במחצית נובמבר, הודיע שר התקשורת, גלעד ארדן, כי הוא מבקש מיו"ר רשות השידור והמליאה לפעול בכיוון זה ולבטל את הגבייה הפרטית. כמובן שהשמחה לרגע הייתה רבה ואף כתבתי כאן בבלוג על רגע של נחת במאבק ציבורי: משנים את העולם צעד אחר צעד.

נס חנוכה קטן: המאבק משנה את המציאות

והנה, ביום ב', ה-2 בדצמבר 2013, נר שישי של חנוכה, אימצה מליאת רשות השידור את ההחלטה בישיבה שהוקדשה לנושא. החוזים של חברות הגבייה הפרטיות לא יחודשו.

קרה לנו חנוכה נס קטן. הוכחנו כי מאבק אזרחי עיקש יכול עדיין לשנות דברים במדינה. התמיכה הציבורית במאבק הביאה אותנו ללשכת יו"ר רשות השידור, ההצעה שלנו נפלה על אוזניים קשובות, ושר התקשורת פעל לקדם אותה במליאת רשות השידור.

ההחלטה מבורכת והיא תקל על הציבור הרחב שמאס במכתבי הגבייה המאיימים ובשירות הגרוע של חברות הגבייה. אין מדובר עדיין בביטול האגרה. משמעות ההחלטה היא כי הגבייה חוזרת לאגף הגבייה ולרשות האכיפה של המדינה, אלא שהשירות של אלה טוב יותר ולבטח פחות אלים ומתעמר בציבור.

עכשיו, מעודדים מההצלחה הרגעית, נמשיך ביתר שאת במאבק עד שנצליח לבטל כליל את גביית האגרה. ביקשנו מהשר שלא להוציא את דרישת תשלום האגרה לשנת 2014 ואנחנו עדיין ממתינים לתשובה.

כל הכבוד לפעילים של המאבק הציבורי לביטול האגרה ולעשרות אלפי התומכים. ביחד, מבטלים את אגרת הטלוויזיה!

מכאן, עם ההוכחה כי אפשר עדיין לשפר את מציאות החיים במדינה, נמשיך גם אל האתגרים הבאים.

נס חנוכה קטן: המאבק משנה את המציאות

נס חנוכה קטן: המאבק משנה את המציאות

לפטר את גובי האגרה הפרטיים / תומר טרבס

בתקופה האחרונה מתפרסמים באמצעי התקשורת השונים סיפורים רבים, ככל הנראה רבים מדי, אודות התנהלות רשות השידור ועל האופן שבו היא פועלת לגביית אגרת הטלוויזיה. בדיקה קצרה מעלה כי רק בשנה החולפת שלחה רשות השידור, באמצעות חברות גבייה פרטיות, למעלה מ- 600,000 מכתבי עורך-דין לאיתור חייבים, כולל לאזרחים ללא מקלטים ואף לאנשים שאינם עוד בין החיים. התנהלות זו גורמת לעוגמת נפש רבה בציבור, ועל אף שהיא יכולה לבחור לפעול גם אחרת, היא בוחרת להמשיך באותה התנהלות בזויה. אם תשכיל הרשות לבחור בדרך האחרת, היא תוכל לעשות זאת על ידי נקיטת מספר צעדים פשוטים ליישום, מה שעשוי להביא לשיפור תדמיתה השלילית ולשיפור יחסיה עם הציבור הרחב.

הצעד הראשון וככל הנראה האפקטיבי ביותר הוא לבצע הפרדה בין תיקון רשות השידור ובין גביית אגרת הטלוויזיה. צעד זה, אשר נתמך על ידי רבים מאזרחי המדינה ועומד במרכזו של מאבק ציבורי רחב, יחסוך עשרות מיליוני שקלים מדי שנה. עם זאת, מאחר וביטול גביית האגרה דורש חקיקה ועלול להמשך מספר רבי יחסי של חודשים, אציע לרשות השידור לנקוט בצעד אחר, מהיר יותר ויעיל לא פחות, אשר גם יוכיח כי הם קשובים לקול הציבור, והוא לפטר את חברות הגבייה הפרטיות. למהלך מסוג זה תהיה השפעה חיובית ומהירה, כמעט מיידית.

גביית אגרת רשות השידור הופרטה בפועל לידי מספר מצומצם של חברות גבייה, אשר מנצלות את החוק הארכאי לשם הפעלת כלי אכיפה אגרסיביים. חברות אלה מפזרות בארץ מאות אלפי מכתבים הגובלים במכתבי איומים, מנסות להפעיל אמצעי גבייה, קנסות ועיקולים גם בגין חובות קטנים, וגורמות לציבור סבל רב. אם מבקש אזרח לדבר עם נציגיהן, ייתקל במקרים רבים בשירות גרוע.

למעשה, אין איש יודע עד כמה יעילה הגבייה על ידי החברות הפרטיות, כי הנתונים אינם שקופים ופתוחים לעיון, עניין חמור לכשעצמו. ככל הנראה, המרוויחים העיקריים הם עורכי הדין העומדים בראשן, אשר גובים שכר טרחה נאה מאוד. עבור רשות השידור, לא מדובר בחלק משמעותי מהתקציב, ועבור הציבור הרחב, אשר האינטרס שלו אמור להנחות את מקבלי ההחלטות, מדובר בעלות גבוהה בכסף ובעגמת נפש.

שר התקשורת, חברי מליאת רשות השידור ויושב הראש שלה, יכולים יחד להחליט, ללא מכשלה בירוקרטית או עיכוב, שלא לחדש את החוזים לביצוע תהליכים של איתור חייבים וגבייה על ידי חברות פרטיות. התוצאה המיידית תהיה הקלה רבה לציבור הרחב, אשר סובל מהתעמרות הגובים, ובכך תשתפר גם תדמית השידור הציבורי. הפגיעה בשיעור הגבייה צפויה להיות שולית, שכן מרבית החייבים שמקבלים את מכתבי הגבייה, משלמים את האגרה כחוק. יתכן שאפילו יירשם שיפור בנתוני הגבייה, אם הרשות תשלב הסברה נכונה ושירות משופר לאזרחים.

גם בתרחיש הגרוע ביותר והבלתי סביר של קריסה כלכלית, המצב יהיה טוב יותר. במקרה כזה יוכלו מנהלי הרשות לשוב ולהעסיק גובים פרטיים, ותהיה זו הזדמנות טובה לשלב במכרז החדש דרישות חשובות אשר אינם חלק מן החוזים כיום, דוגמת הקפדה על מתן שירות טוב ללקוחות.

אני, ויחד עמי עשרות אלפי פעילי המאבק הציבורי, עדיין סבורים כי יש לבטל את גביית האגרה כליל. מדובר במס מיושן, מעצבן, רגרסיבי ובלתי נחוץ. את עצמאות השידור הציבורי אפשר להבטיח בדרכים אחרות, וממילא האגרה לא הצליחה במשימה זו. למרבה הצער, תהליך שינוי החוק עלול לקחת זמן מה, אך אין זה אומר שיש להזניח בינתיים את האינטרס הציבורי. בתור צעד ראשון בכיוון הנכון, ראשית, על רשות השידור לפטר את חברות הגבייה הפרטיות.

***

תומר טרבס הוא יזם היי-טק ופעיל חברתי, ממובילי המאבק הציבורי לביטול האגרה.

* קראתם עד כאן ורוצים עוד מידע? אתם מוזמנים לצפות בקטע וידיאו של חמש דקות: ראיון בערוץ 10 אצל אורלי וגיא בנושא ביטול האגרה.

** הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

*** אל תשכחו לבקר בעמוד המאבק בפייסבוק ולהצטרף עם לייק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה.

**** עוד על החלטת מליאת רשות השידור גם בכתבה באתר YNET.

רגע של נחת במאבק ציבורי: משנים את העולם צעד אחר צעד

רעיון שהעלנו במסגרת המאבק הציבורי לביטול האגרה מאומץ על ידי שר התקשורת ומוכיח שאפשר עדיין לשנות דברים במדינה

לפני כחודש, בפגישה עם יו"ר רשות השידור, הצעתי לו רעיון מקורי: להפסיק את ההתקשרות של רשות השידור עם חברות הגבייה הפרטיות. מר גילת שמח על הרעיון וביקש לקדם אותו עם שר התקשורת. והנה, בתוך פחות מחודש, שר התקשורת מנחה את רשות השידור לפעול על מנת לפטר את חברות הגבייה הפרטיות ולהפסיק את הגבייה האגרסיבית המופרטת לעורכי דין חיצוניים.

יצאנו לדרך של המאבק הציבורי לביטול האגרה, כדי להשיב את התקווה שאפשר עדיין לשנות את מציאות החיים בישראל, ואפילו שהדרך עוד ארוכה, מותר לעצור לרגע של נחת – קולה של ההתארגנות האזרחית שלנו נשמע ומשפיע.

שר התקשורת מאמץ הצעה של המאבק לביטול האגרה

שר התקשורת מאמץ הצעה של המאבק לביטול האגרה

סיקור של מגפון – עיתון ישראלי עצמאי

מטה המאבק לביטול האגרה מברך על יוזמת השר ארדן

שר התקשורת גלעד ארדן דורש לעצור את השימוש בחברות הגבייה הפרטיות. מטה המאבק: "אנו מברכים על היוזמה, אך נמשיך במאבקנו לביטול אגרת הטלוויזיה"

מטה המאבק לביטול אגרת הטלוויזיה מברך היום (17.11) על דרישת שר התקשורת, גלעד ארדן, מרשות השידור לעצור את השימוש בחברות הגבייה הפרטיות וקורא לה לאמץ את ההצעה וליישמה באופן מידי.

תומר טרבס, יוזם ומוביל המאבק, מסביר כי "חברות הגבייה הפרטיות מנצלות את החוק הארכאי לשם הפעלת כלי אכיפה אגרסיביים. הן מפזרות בארץ מאות אלפי מכתבים הגובלים במכתבי איומים וגורמות לציבור סבל רב". טרבס ממשיך ומוסיף כי "הרעיון הוצג על ידינו בעבר ואף פעלנו לקידומו במגוון ערוצים, בעיקר משום שאנו מאמינים כי זהו צעד ראשון אשר יביא להקלת הנטל הכלכלי הכבד המושת כיום על הציבור בשל גביית האגרה, ויתרה מכך אף יביא לשיפור תדמיתה השלילית של רשות השידור ולשיפור יחסיה עם הציבור הרחב".

המאבק הציבורי לביטול אגרת הטלוויזיה מתנהל זה מספר חודשים ותומכיו פועלים לביטול מוחלט של אגרת הטלוויזיה, ואף קוראים לנציגי הציבור לפעול באופן מידי ולא להוציא את דרישת התשלום לשנת 2014. טרבס טוען כי "על אף שצעד זה של הפסקת השימוש בחברות הגבייה הפרטיות הינו צעד ראשון בכיוון הנכון, אנו עדיין סבורים כי אין להזניח את האינטרס הציבורי ואנו נמשיך במאבקנו לביטול גביית האגרה, שהרי מדובר במס מיושן, מעצבן, רגרסיבי ובלתי נחוץ. את עצמאות השידור הציבורי אפשר להבטיח בדרכים אחרות, יעילות הרבה יותר".

* קישור לכתבה במקור: אתר מגפון.

** קראתם עד כאן ורוצים עוד מידע? אתם מוזמנים לצפות בקטע וידיאו של חמש דקות: ראיון בערוץ 10 אצל אורלי וגיא בנושא ביטול האגרה.

*** הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

**** אל תשכחו לבקר בעמוד המאבק בפייסבוק ולהצטרף עם לייק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה.

***** עוד על החלטת שר התקשורת גם בכתבה באתר דה מרקר.

הפצת המאבק לביטול האגרה – פנייה לציבור

המאבק לביטול האגרה זקוק לעזרתכם בדחיפות. אנחנו בכיוון הנכון, אבל ניצבים מולנו כוחות איתנים המחוברים חזק לכספי הציבור. זה הרגע להחליט אם להתקפל או להצטרף עד הסוף

המאבק לביטול האגרה זקוק לעזרתכם בדחיפות. אחרי חודשים של פעילות, אנחנו בכיוון הנכון, מקבלי ההחלטות קשובים ומרגישים את לחץ הציבור, ויש סיכוי טוב שנצליח. אבל ניצבים מולנו כוחות איתנים, חמושים בעורכי דין, לוביסטים ותקשורת. הם מחוברים חזק לכספי הציבור ונלחמים עד הרגע האחרון, תוך שהם מנסים לאיים ולהפחיד אותנו.

הגיע הרגע להחליט – האם אנחנו מתקפלים ומוותרים או ממשיכים קדימה עד הסוף?

כדי לתת למאבק סיכוי הוגן להצליח, דרושים משאבים. גם אנחנו צריכים להיות מסוגלים להפיק חומרי הסברה טובים ולהפיץ אותם ברשת, בשטח, בתקשורת ואפילו בכנסת ובממשלה. אנחנו רק מתנדבים מהציבור הרחב, אבל ביחד, יש לנו כוח אמיתי.

אני פונה אל כל אחד ואחת מכם להצטרף למאבק באופן רשמי ולהשקיע כמה שקלים לטובת הצלחתו. קליק אחד על הקישור כאן היישר לאתר הדסטארט – הצטרפות למאבק לביטול האגרה.

אם אנחנו רוצים לנצח ולהוכיח שהתארגנות אזרחית יכולה עדיין לשפר את מציאות החיים בישראל, אסור לנו לשתוק ואסור לנו להתכופף.

הצעד הגדול הבא במאבק הוא הגשת הצעת חוק לביטול האגרה וגיבוש רוב של חברי כנסת לתמוך בה. כאשר עשרות אלפי הפעילים צופים מקרוב, יש לחוק סיכוי טוב לעבור בתוך כמה חודשים.

זו המטרה, אבל היא דורשת אמצעים. למה שרק להם יהיה לוביסט? למה שרק להם תהיה נגישות לתקשורת?

אם אתם באמת רוצים לנצח במאבק ולבטל את האגרה, אני פונה אליכם ומבקש מכל אחת ואחד להשקיע במאבק כמה שקלים. לא הרבה. בעשר השנים הקרובות תשלמו אגרה בסך של מעל 3,500 שקל, אז מה, לא שווה להשקיע למשל 35 שקלים כדי לבטל אותה?

אפשר בקלות לשלם בכרטיס אשראי, והתשלום יתבצע רק אם יצטרפו מאות ואלפי אנשים. כל משתתף יקבל תודה אישית ואפילו יותר.

את הכסף נשקיע כולו לשם קידום הצעת החוק לביטול האגרה בכנסת ובתקשורת. כל מי שנעסיק יעבוד מתוך רצון לעזור למאבק ובתנאי שכר מופחתים. לא נבזבז שקל.

אז זהו, אנחנו ממשיכים במאבק לביטול האגרה. גם את הנטל הזה אנחנו צריכים לשאת. אף אחד לא יעשה את העבודה במקומנו. אבל ביחד, יש לנו כוח ואנחנו יכולים לשפר את מציאות החיים בישראל.

הצטרפו למאבק ממש עכשיו, ואל תשכחו לשתף ולהזמין כמה שיותר חברים. תודה ובהצלחה לכולנו!

קליק אחד על הקישור כאן היישר לאתר הדסטארט – הצטרפות למאבק לביטול האגרה.

מבטלים את האגרה – ראיון אצל יעל דן בגלי צה"ל

עם החרפת המאבק הציבורי לביטול אגרת הטלוויזיה תחת הכותרת "העם דורש לבטל את האגרה", התראיין תומר טרבס אצל יעל דן בגלי צה"ל היום, 28 באוקטובר 2013, סיפר על חרם הצופים הגדול והזמין את המאזינים להצטרף. ההקלטה מצורפת כאן. תודה רבה ליעל דן ולצוות תכנית הרדיו עושים צהריים.

מתוך הראיון: לנפץ את המיתוס

צריך לנפץ את המיתוס שיש קשר בין שידור ציבורי איכותי ובין אגרה. עובדה, האגרה עד היום נכשלה ביצירה של שידור ציבורי איכותי ומנגד יש הרבה שירותים ציבוריים אחרים בלי אגרה.

יש רוב מוחלט בציבור שצריך לבטל את האגרה, אבל מורחים את זה עוד שנה ועוד שנה בעלות של מעל מיליארד שקלים בשנה. זה סכום עצום!

לי חשוב שלאנשים תהיה תקווה שמאבק ציבורי יכול עדיין לשפר את מציאות החיים בישראל.

יעל דן (אחרי תגובת רשות השידור): אתה מסית לעבור על החוק תומר…

אני פועל כמתנדב מהבית והם ישר שולחים עורכי דין ומהלכים אימים… הם יורים לעצמם ברגל.

* האזנתם וקראתם עד כאן ורוצים עוד מידע? אתם מוזמנים לצפות בקטע וידיאו של חמש דקות: ראיון בערוץ 10 אצל אורלי וגיא בנושא ביטול האגרה.

** הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

*** אל תשכחו לבקר בעמוד המאבק בפייסבוק ולהצטרף עם לייק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה.

חרם הצופים הגדול - לא צופים בערוץ 1 עד לביטול האגרה!

חרם הצופים הגדול – לא צופים בערוץ 1 עד לביטול האגרה!