תעמולת בחירות באינטרנט

בסוף שנת 2003 הגשתי את עבודת המחקר לתואר שני בנושא תעמולת בחירות באינטרנט. מאז, בתוך פחות מעשור, הפכה מפלגת ש"ס ממובילת ההתנגדות לתעמולת בחירות באינטרנט לפעילה ברשת, כולל פרסום מקוון בסלולר עם הפנייה לפייסבוק. איך זה קרה?

תעמולת בחירות באינטרנט

תעמולת בחירות באינטרנט

תעמולת בחירות באינטרנט – אז ועכשיו

כמעט בסמוך ללידתה של רשת האינטרנט העולמית הפציעו בה ניצנים של פעילות פוליטית ותעמולה בחירות. בשנת 1996 הדהים המתמודד לנשיאות ארה"ב את הציבור בסוף העימות מול קלינטון והכריז על כתובת אתר האינטרנט שלו, כדי להמחיש כי הוא אינו "מבוגר מדי".

ראשיתה של תעמולת הבחירות הישראלית ברשת הייתה כבר בשנת 1995, כאשר אוהדי מפלגת הליכוד בארה"ב הקימו אתר למפלגה ובהמשך הופעל האתר מישראל. פחות משנה מאוחר יותר, בשנת 1996 כבר גם מפלגות העבודה ומרצ אתרי אינטרנט ראשוניים.

בתחילת שנת 2001 עתרה מפלגת ש"ס ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה שיוציא צו האוסר על קיומה של תעמולה מקוונת. כיום, כעשור מאוחר יותר, ש"ס הפכה למפלגה פעילה מאוד ברשת, ולאחרונה נתקלתי במודעות שלה אפילו בתוך אפליקציה באייפון, עם הזמנה לעמוד הפייסבוק שלהם.

אין ספק, הרשת הפכה לאמצעי הכרחי לכל מסע תעמולה ולחלק בלתי נפרד מחיינו. ובכל זאת, יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט אליקים רובינשטיין, שב והבהיר לאחרונה כי סמכויותיו "אינן נוגעות לתעמולת בחירות ברשת האינטרנט", כאילו מדובר באיזו טכנולוגיה חדשה, אשר המחוקק טרם הספיק להתייחס אליה.

תעמולת בחירות בתנאים של טכנולוגיה משתנה

עבודת המחקר שלי, בהנחייתה של פרופ' דפנה ברק-ארז, נקראה "תעמולת בחירות באינטרנט ובתנאים של טכנולוגיה משתנה" ולמדתי במהלכה כיצד חוק דרכי התעמולה עודכן עם השנים בכל פעם שטכנולוגיה חדשה הגיעה לשוק. רדיו, פקס, טלוויזיה, כבלים – בכל פעם מחדש, ובאיחור אופנתי, עודכן החוק עם הוראות ספציפיות לגבי המדיום החדש.

הצעתי אז, וזה נכון גם היום, כי במקום לעשות כן, חוק דרכי התעמולה צריך לעסוק במהות ולא באמצעים הטכנולוגיים. אם החליט המחוקק להגביל את חופש הביטוי בשל רציונל ברור, הרי שהוא צריך לחול ללא קשר לתווך.

הצעתי כי בתיקון חוק דרכי התעמולה בהתייחס לאינטרנט, לא תוחלנה הוראות ייחודיות למדיום זה מחד גיסא, אך מאידך גיסא כללים נורמטיביים רחבים יחולו על האינטרנט כפי שהם חלים על אמצעי תעמולה אחרים וללא הפרדה על בסיס טכנולוגי. כלומר, לצורך התיקון – גם אם ההדרגתי – של חוק דרכי התעמולה, הוצע לאמץ מתודה כללית, מהותית, ניטרלית מבחינה טכנולוגית, לפיה בפעם הבאה שיידרש תיקון בחוק דרכי התעמולה, לא נוסיף בו עוד כללים פרטניים, אלא נפציר במחוקק להסיר את המגבלה הטכנית ולאמץ הוראה מהותית תחתיה.

להשלמת ההצעה ועד לתיקון המקיף של חוק דרכי תעמולה וכן כדי לסייע לתיקון, הצעתי בהרחבה גם מבחן פרשני – מבחן שיפוטי המסתמך על העקרונות המשפטיים הבסיסיים של שיטתנו המשפטית. על פי המבחן המוצע, לאחר זיהויה של תעמולת בחירות ומעבר דרך המסננת של לשון החוק, בבואנו לבחון האם הגבלה בחוק דרכי התעמולה חלה על דרך תעמולה מסוימת, אשר אינה מופיעה בבירור בלשון החוק, נבקש לזהות מהו הרציונל אשר הביא להטלת הגבלה על אמצעי תעמולה דומה. בשלב זה, יש לבחון האם אותו הרציונל חל גם על האמצעי החדש העומד למבחן. כמבחן עזר, הוצע להפעיל את מבחן המאפיינים הטכנולוגיים או למצוא דמיון ברציונל, וזאת על מנת לזהות איזה רציונל צריך לעמוד בבסיס יישומו של המבחן. כמו כן הובהר, כי אף לאחר מציאת רציונל להגבלת תעמולת הבחירות באינטרנט או באמצעי תקשורת חדש אחר, יש לבחור באמצעי הפוגע בחופש הביטוי בצורה המינימלית, בהתאם לעקרון המידתיות.

עדכון: החלטה חדשה מחילה לראשונה מגבלות חוקיות על תעמולת בחירות באינטרנט

לאחר שנים שבהן נמנעו יושבי ראש ועדת הבחירות מלהחיל את המגבלות החוקיות על תעמולת בחירות באינטרנט, קבע בראשית ינואר 2013 שופט בית המשפט העליון, אליקים רובינשטיין, כי דווקא יש להחיל את חלק מהוראות החוק על הנעשה ברשת. החלטה זו מחילה לראשונה מגבלות חוקיות על תעמולת בחירות באינטרנט והיא אף פותחת פתח להחלת הוראות מהותיות נוספות מתוך חוק דרכי התעמולה על תעמולת בחירות באינטרנט, על פי תכלית החוק והשכר הישר. כל הפרטים וההחלטה המלאה כאן: החלת חוק דרכי תעמולה על האינטרנט – חידוש משפטי.

* להאזנה לראיון רדיו בנושא: תעמולת בחירות באינטרנט – ראיון רדיו רשת ב'.

חומר נוסף ועזרה בנושא תעמולת בחירות ברשת

בעשור שחלף מאז כתיבת עבודת המחקר, הרבה מים זרמו בנהרות הרשת, אבל רבים מן העקרונות עדיין תקפים וכן הניתוח המשפטי וההצעה הפרשנית. באופן אישי, המשכתי להתמחות בנושאי שיווק משיקים לתעמולה, וברור לי היום כי תם ולא נשלם – יש עוד הרבה עבודה בתחום.

כדי לעזור למי שעוסקים כיום במלאכה, בנוסף לכך שהתיזה זמינה בספריית הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, אני מעלה אותה כאן במלואה לשימוש חופשי (אם מישהו מצטט, אנא הוסיפו קישור בחזרה). קחו בחשבון שמועד ההגשה היה אוקטובר 2003.

אשמח גם לעזור באופן אישי, הן מנסיוני כמשפטן ועורך דין והן מנסיוני כאיש שיווק. פרטי הקשר שלי נמצאים כאן, קליק: תומר טרבס.

עבודת הגמר: תעמולת בחירות באינטרנט

1. תעמולת בחירות באינטרנט – מסגרת הדיון ויתרונותיה

הגדרת תעמולת הבחירות באינטרנט, מבחינה פוזיטיבית ונגטיבית, קביעת מסגרת הדיון לעבודת המחקר, וכן סקירת יתרונות האינטרנט לתעמולת הבחירות עבור הגורמים השונים המעורבים, לרבות השיטה הדמוקרטית עצמה.

1.3 התפתחותה של תעמולת הבחירות באינטרנט – בעולם ובישראל

סקירת התפתחותה ההיסטורית של תעמולת הבחירות המקוונת בכלל ובישראל בפרט.

2. ש"ס נ' פינס – אבן דרך או מהמורה בדרך

ש"ס נ' פינס – הכרעת הדין המרכזית בנושא תעמולת בחירות מקוונת משנת 2001 מפי יו"ר ועדת הבחירות דאז, השופט מישאל חשין – עיקרי העתירה וההחלטה, גישת השופט חשין לאינטרנט, ניתוח ביקורתי של ההחלטה והצעה לתוצאה אחרת בפריזמה של העיתונות כגוף דו-מהותי.

3. ניתוח אנכי של חוק דרכי תעמולה

ניתוח אנכי של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, כחוק של פשרה וכן תיאור אימוץ המתודה הפרטנית, ויישומה הפרטני בעת קביעת כללים הראשונים: הגבלת שימוש באמצעים יקרים, איסור הפרעה, מניעת שוחד, מניעת בזבוז, הגבלת משך מערכת הבחירות וכללים נוספים, וכן בעת תיקונו לאורך השנים בנוגע לתחומים שונים: נכסי ציבור, שידורי טלוויזיה, אוטובוסים ושלטים, מודעות בעיתונות, הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, רדיו אזורי, שלטי חוצות, הגבלת תכניות ופרסום סקרי בחירות.

4. ניתוח אופקי של חוק דרכי התעמולה והשוואה בינלאומית

ניתוח אופקי של של חוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959, בחתך של דיני ראיות, דיני מסים (חשבוניות אלקטרוניות), דיני נזיקין (עוולות מסחריות), דיני עונשין (נסיבות טכנולוגיות אינן משנות עבירה), דיני הגנת הצרכן (שיווק מרחוק), וכן דיווח אלקטרוני וסדר הדין האזרחי. בנוסף, השוואה בינלאומית לדין החל ומתפתח בבריטניה, תוך מתן דגש להגבלת התוכניות, הדרישה לשקיפות ואמינות, אימות אתרי תעמולה והגנת הפרטיות.

5. ההצעה: רפורמה בדיני התעמולה בתנאים של טכנולוגיה משתנה

הצגת הנחות היסוד בדבר חופש הביטוי באינטרנט והרגולציה של הרשת וכן בדבר האינטרנט כאמצעי תקשורת וייחודיות המדיום, ולאחריה פרישת הצעה לרפורמה ותיקון של חוק דרכי התעמולה. בנוסף, הצעה להתמודדות משפטית עם עתירות כנגד תעמולת בחירות באינטנרנט ובאמצעים חדשים בכלים פרשניים.

6. תעמולת בחירות באינטרנט – רשימה ביבליוגרפית

פירוט חומרי הרקע לעבודת המחקר, בחתך של חקיקה ישראלית, חקיקה זרה, פסיקה ישראלית וזרה, מאמרים, ספרות ועיתונות מן הארץ והעולם.

2 תגובות בנושא “תעמולת בחירות באינטרנט

  1. פינגבאק: תעמולת בחירות באינטרנט - עבודת מחקר | הישראלים

  2. פינגבאק: החלת חוק דרכי תעמולה על האינטרנט - חידוש משפטי | הישראלים

השאר תגובה