ארכיון הקטגוריה: משק וכלכלה

פנייה לצוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל – הורדת מחיר החשמל לצרכן

בשמם של 85,000 פעילי "הבית החברתי", נבקש לפנות אל צוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל בבקשה להוסיף לרפורמה מטרת על של שירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל

צוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל – הזדמנות היסטורית

בימים אלה עובד צוות מקצועי בראשות אורי יוגב, אשר מונה על ידי שר האוצר ושר האנרגיה, שמטרתו להמליץ על רפורמה במשק החשמל בישראל. מדובר בהזדמנות היסטורית לתיקון עיוות במשק הישראלי.

ביחד, מורידים את מחיר החשמל

ואולם, טיוטת ההמלצות אינה כוללת מטרה של הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי. אין זה מפתיע, שכן קולו של הרוב הדומם שוב לא נשמע ורק קבוצות אינטרסים הציגו עמדה בפני הצוות. "הבית החברתי" הציב לו למטרה, לעודד את חברי צוות ההיגוי להוסיף להמלצותיהם חזון הכולל שירות הוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי. בנוסח הנוכחי של ההמלצות, אין אזכור לכך, ואנחנו נפעל בנחישות לתיקון המצב. כפי שהוכחנו ביחס לביטול אגרת הטלוויזיה, ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי - ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי – ביחד, יש לנו כוח!

פנייה רשמית לצוות ההיגוי בשם פעילי הבית החברתי

מכתב זה נשלח לצוות ההיגוי ביום ג', ח' בניסן התשע"ד, 8 באפריל 2014, במסגרת השימוע הציבורי.

לכבוד מר אורי יוגב, יו"ר וחברי צוות ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל

הנדון: בקשה להוספת מטרה מרכזית בהמלצות הצוות – הורדת מחיר החשמל לצרכן

שלום רב,

בשמם של 85,000 פעילי "הבית החברתי", נבקש לברככם על פרסום טיוטת המלצות צוות ההיגוי ולפנות אליכם בבקשה להוסיף כמטרת על לרפורמה במשק החשמל את השירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל.

טיוטת ההמלצות משקפת עבודה מעמיקה וברי כי ברשותכם הידע המקצועי וההמלצות של כל מומחי האנרגיה והחשמל. ואולם, לעניות דעתנו, אפשר לשפר את ההמלצות בצורה ניכרת על ידי הוספה של חזון-על, אשר לאורו יש לבחון את הצעדים המוצעים. בנוסף, נבקש להעיר כי לאורך חודשי העבודה והעמודים הרבים של ההמלצות, בעוד שמצב המשק וחברת החשמל נבחן לעומק, נפקד מקומו של הצרכן הפרטי, אשר קולו לא נשמע.

"הבית החברתי" הוא ארגון אזרחי, שהתארגן סביב המאבק הציבורי לביטול אגרת הטלוויזיה, כאשר עשרות אלפי הפעילים הצליחו לשים בצד נושאים מפלגים ולהתאגד לשם שינוי מציאות החיים בישראל. לאחר הצלחת המאבק והכללת ההמלצה לבטל את אגרת הטלוויזיה במסגרת המלצות הוועדה המקצועית בראשות רם לנדס, אנו ממשיכים לפעול בנושאים חברתיים נוספים ובהם הורדת מחיר החשמל.

בשם פעילי "הבית החברתי", המונים היום למעלה מ- 85,000 אזרחים מכל חלקי הציבור בישראל, נבקש להביא לתשומת לבכם את הפיכתו של חשבון החשמל לעול משמעותי על התקציב החודשי של הציבור הרחב. בהיעדר יכולת לצמצם משמעותית את צריכת החשמל הביתית, הפך התשלום עבור החשמל למעין מס קבוע, אשר שיעורו מקרב ההוצאה החודשית הולך ועולה ככל שיורדים במורד העשירונים הסוציו-אקונומיים. עבור רוב אזרחי ישראל, מדובר באחת ההוצאות הגדולות ביותר, אשר אין לגביהן כל גמישות.

אף כי ידוע לנו שמחיר החשמל בישראל נחשב לנמוך, בהשוואה למדינות ה- OECD, אין ממש בהשוואה זו, שכן ישראל מדורגת נמוך מאוד במדדים חשובים יותר, דוגמת מדד אי-השוויון. יכולת ההשתכרות של רוב הציבור בישראל נמוכה משמעותית בהשוואה בינלאומית למדינות אלה, ועל כן, עד לשיפור ביתר המדדים, השוואת מחיר החשמל עושה עוול ואינה רלוונטית.

את מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל אפשר להוריד. למעשה, הצעדים המוצעים בטיוטת ההמלצות עשויים להוביל לכך, עם פיתוח התחרות, שילוב אמצעי הייצור החדשים וייעול חברת החשמל. למיטב הבנתנו, גם לדעת חברי צוות ההיגוי, אמורה הרפורמה להוביל לירידת מחיר החשמל.

ואולם, בנוסח הנוכחי, טיוטת ההמלצות אינה מציבה את השירות ההוגן ואת הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי כמטרה של הרפורמה, אלא כתוצר לוואי, וגם זה אינו מצוין באופן ברור.

אנו מציעים וממליצים לכם לפתוח את המלצות צוות ההיגוי בהצבת חזון, אשר לאורו ייבחנו הצעדים המומלצים. חזון כזה יעניק להמלצות עומק וסיכוי טוב יותר לביצוע. לדעתנו, החזון צריך להעמיד במרכז ההמלצות של צוות ההיגוי את השירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי.

ממילא, יהיה זה הציבור הרחב שיישא בעלויות מימוש הרפורמה, בפעם הראשונה כאשר תמחל המדינה על חלק מחובות חברת החשמל, ובפעם השנייה כאשר יונפקו מניות לציבור וכספי הפנסיה והחיסכון יושקעו בהן.

בנוסף, הממשלה והשרים שמינו את צוות ההיגוי, אמורים להעמיד את האדם במרכז ולפעול לטובת הציבור. אמנם הרוב הישראלי נחשב, למרבה הצער, לרוב דומם, אבל אין זה אומר שצריך להתעלם ממנו. הפניות שהובאו בפני צוות ההיגוי היו רובן ככולן בשם קבוצות אינטרסים שונות ולא היה מי שיביא את בקשת הצרכן הפרטי להורדת מחירים, אך עדיין אין זה מאוחר.

הורדת מחיר החשמל בשיעור משמעותי של כ- 15% ויותר תפנה באופן מיידי כספי ציבור לטובת צריכה פרטית, ובכך תקל על הציבור הרחב ותדחוף את המשק כולו קדימה.

הרפורמה במשק החשמל, שאתם מציעים ומובילים, היא הזדמנות היסטורית לתיקון עיוות במשק וסביר להניח שמדובר במהלך יחיד מסוגו בשנות דור. אנו מפצירים בכם לא לפספס את ההזדמנות ולכלול בהמלצות מטרה ברורה של הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי, ומוטב בתור מטרה מרכזית בחזון העל של ההמלצות.

נודה לכם על שקילה בחיוב של המלצתנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל דרך ובפרט ביצירת קשר בלתי אמצעי עם הציבור הרחב. בהצלחה רבה בעבודתכם המבורכת!

בברכת חג פסח שמח,

תומר טרבס, הבית החברתי

* הצטרפו לפעילות הבית החברתי בעמוד הפייסבוק: הבית החברתי.

מורידים את מחיר החשמל

אחרי ההצלחה במאבק לביטול האגרה, מתארגנים חברי "הבית החברתי" להורדת מחיר החשמל. המטרה: העמדת המשפחה הישראלית במרכז דו"ח הוועדה לרפורמה במשק החשמל

רפורמה בחברת החשמל – כרגע, בלי הורדת מחיר החשמל לציבור הרחב

בקיץ שעבר הכריז שר האנרגיה על הקמת צוות היגוי לרפורמה בחברת החשמל במטרה לבחון מודל מועדף לרפורמה כוללת במשק החשמל בישראל. בראשות הוועדה עומד אורי יוגב וכל יתר חברי הוועדה הם בכירים בממשלה. במפתיע, דווקא מונה "נציג ציבור" לוועדה, בשם אלי כהן, אך ככל שהצלחתי למצוא, הוא עובד ממשלה בכיר לשעבר.

ואכן, שלא במפתיע, טיוטת ההמלצות שהוגשו לאחרונה (23.3.14), נפרשת על פני 91 עמודים, אך אינה כוללת אף המלצה להוריד את מחיר החשמל לצרכן. למעשה, בהיעדר כל התייחסות לנושא, ההמלצות מטילות מחיר כבד מאוד על הציבור בדמות "תספורת" חובות ואפשר לשער שמחיר החשמל לצרכן אפילו יעלה.

מורידים את מחיר החשמל – ביחד, יש לנו כוח!

אין להאשים את שר האנרגיה או את חברי הוועדה. ככה השיטה עובדת. הם דווקא פנו באופן רשמי וביקשו לשמוע את עמדת הציבור, אך אנחנו היינו עסוקים. כמו תמיד, אנחנו טרודים בעבודה, מתאמצים לגמור את החודש בכבוד, לגדל משפחות. אנחנו שוגים לחשוב שחברי הכנסת ייצגו אותנו במעמד קריטי כל כך. אלא שאף אחד לא פנה אל הוועדה בשם הציבור הרחב. רק אינטרסים של קבוצות קטנות יותר נבחנו.

אבל עדיין לא מאוחר. בימים אלה ממש נערך מעין שימוע ציבורי לטיוטת ההמלצות וזו ההזמדנות שלנו – כמעט ברגע האחרון – לייצג גם את האינטרס של "הרוב הדומם". נמאס לנו לשתוק. כמו שהוכחנו במאבק הציבורי לביטול האגרה, ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי – ביחד, נוריד את מחיר החשמל

המאבק לביטול האגרה הצליח פעמיים. קודם כל, בנחישות והתמדה לאורך קרוב לשנתיים, הצלחנו להביא את הממשלה לאמץ החלטה לבטל את אגרת הטלוויזיה. אנחנו נמשיך ביחד עד ליישום ההחלטה.

דבר שני, חברנו יחד למעלה מ- 85,000 איש והוכחנו שאנחנו יודעים לשים בצד נושאים מפלגים ולהיאבק במשותף לטובת קידום נושאים משותפים. ויש לנו כל כך הרבה משותף… למעשה, רוב האנשים מסכימים על רוב הנושאים.

לשם כך, הקמנו את "הבית החברתי", אשר ישמש לנו בית לקידום נושאים המשותפים לציבור הרחב. ישראל היא הבית שלנו ואף אחד אחר לא יעשה את העבודה הזו עבורנו. לוקחים אחריות, מפסיקים לשתוק.

מחיר החשמל בישראל – אפשר וצריך להוריד אותו

תהיו בטוחים שיהיו מי שיקפצו להסביר, כי מחיר החשמל נמוך בהשוואה למדינות ה- OECD. לא להיבהל. ישראל מפגרת אחרי מדינות אלה במדדים חשובים יותר, כמו רמת אי-השוויון. עבור רוב גדול של ישראלים, מחיר החשמל מעיק בצורה משמעותית מאוד על התזרים החודשים. חשמל הוא מוצר יסוד, שקשה לצמצם את צריכתו מתחת למינימום מסויים, ותשלום המחיר למונופול חברת החשמל הוא מעין קנס כבד או מס בסך מאות שקלים בחודש. כאשר נצמצם את הפערים ונשווה את יתר המדדים, אולי תהיה לטענה זו מקום, אך בינתיים אפשר וצריך להוריד את מחיר החשמל לצרכן.

אל תטעו ללכת אחרי מי שיטילו את האשמה על עובדי חברת החשמל. זו רק הדרך של מי שבאמת נהנה מהשיטה לסכסך ולפלג את הציבור הרחב. הפרד ומשול. צריכים לשמור על שורות מאוחדות ועוד נרחיב גם בנקודה זו.

בפועל, מה שדרוש כרגע הוא להוסיף לרפורמה בחברת החשמל פרק מרכזי העוסק במחיר החשמל לצרכן. זו המטרה שלנו ובכך תימדד ההצלחה. ישנן מספר דרכים אפשריות להביא להורדה של מחיר החשמל. אפילו הורדה של 10% משמעותה הוזלה של מאות שקלים למשפחה. ואפשר גם להוריד יותר. במקום להתעלם מן הצרכן הקטן, הרפורמה במשק החשמל צריכה להציב את המשפחה הישראלית במרכז ולבנות את חברת החשמל כך, שהמחיר והשירות עבורה יהיה מטרה מטרה חשובה.

מורידים את מחיר החשמל - ביחד, יש לנו כוח!

מורידים את מחיר החשמל – ביחד, יש לנו כוח!

איך אפשר לעזור להוריד את מחירי החשמל?

כרגע, אנחנו בשלב בניית הכוח. על מנת להבהיר לחברי הוועדה המקצועית את חשיבות הנושא, אנחנו נפנה אליהם באופן רשמי. כדי שהפנייה תקבל תשומת לב ראויה, צריך כמה שיותר אנשים תומכים. כמו שעשינו במאבק לביטול האגרה.

1. התחילו בשיתוף התמונה המקורית בפייסבוק – קישור לפוסטר (ללחוץ ושם ללחוץ שיתוף).

2. תנו לייק לעמוד של הבית החברתי בפייסבוק – הבית החברתי (ללחוץ ושם לתת לייק).

אין פייסבוק? אפשר להצטרף לבית החברתי בטופס ההרשמה כאן: הרשמה לבית החברתי.

רוצים לדעת עוד? אפשר לקרוא על הבית החברתי כאן: הבית החברתי.

לעצור את הביזיון בחברת החשמל

מי מפחד מחברת החשמל?

האם למישהו יש עוד ספק שהמצב של חברת החשמל מהווה איום אמיתי את המשק הישראלי? מדובר בחוב של למעלה מ-72 מיליארד שקל. אם המדינה תישא בחוב הזה, מדובר במשבר ברמה הלאומית.

אז למה אף אחת מן המפלגות לא מתחייבת לפעול לתיקון המצב? אפשר היה לחשוב שוועד העובדים החזק מפחיד אותם. אבל הנה התבשרנו היום כי מועצת המנהלים אישרה בונוס שנתי ליו"ר החברה, המנכ"ל והיועץ המשפטי, בשנה שבה החברה הפסידה למעלה ממליארד שקל מכספים שהם למעשה ציבוריים. על מה בדיוק הבונוס?!

לעצור את הביזיון בחברת החשמל

לעצור את הביזיון בחברת החשמל

להחזיר את חברת החשמל לעם

כבר כתבתי כאן שצריך להחזיר את חברת החשמל לידי הציבור, ולאור האינטרס הציבורי הרחב, לערוך קיצוץ שכר מקיף ולבצע רפורמת ניהול משמעותית. החדשות היום בדבר הבונוס השערורייתי הן הזדמנות להתחיל לפעול.

אמנם לא מדובר במיליונים, אבל בהחלט בסכום גדול מספיק כדי להתערב. ומכיוון שהבונוס לא ניתן חלילה לעובדים החלשים, אלא דווקא לצמרת ההנהלה, אפשר להניח שוועד העובדים לא יתנגד.

לקראת הבחירות – דחיפת אומץ

לקראת הבחירות, זה בדיוק הזמן לתת למפלגות דחיפת אומץ. אם המועמדים יבינו שהציבור מאוחד בדרישה לטפל גם בנושאים שאינם נראים פופולריים, כמו הביזיון המתמשך של חברת החשמל, הם יתחייבו לפעול בנושא.

זו תהיה התחלה טובה. ברור שלא מספיקה. אחרי הבחירות נצטרך לשוב ולדרוש קיום הבטחות. אבל זה בהחלט יהיה צעד בכיוון הנכון. כולנו יחד יכולים להשפיע ולשנות את מציאות החיים בישראל. אף אחד לא יעשה זאת במקומנו.

גם אתם תומכים? הגעתם עד כאן, למה שלא תשתפו את התמונה, את הקישור או את התוכן בפייסבוק, במייל או בכל דרך – והכי טוב, על עמודי פייסבוק של מפלגות. למי אתם מתכוונים להצביע? בדיוק שם. הלחץ יכול לעבוד.

* אפשר להתחיל עם לייק לעמוד הישראלים, כדי להישאר מעודכנים: הישראלים בפייסבוק.

** קישור לתמונה בפייסבוק, כדי לשתף על עמודים של מפלגות ובכלל: לעצור את הביזיון בחברת החשמל בפייסבוק.

*** כתבה מקורית: Ynet.

ברכה מקורית לשנה החדשה

מסרונים של שנה טובה

לכבוד ראש השנה, נתקלתי בהתארגנות צרכנים הקוראת לא לשלוח מסרונים של שנה טובה כדי להתנגח בחברות הסלולר. אבל אני דווקא מתכוון לשלוח עשרות הודעות טקסט וקורא גם לכם להצטרף – אבל לא סתם הודעות… יש לכם שלוש דקות כדי להציל את המשק בישראל?

** עדכון – עוד ברכת שנה טובה מקורית: שעה טובה – ברכה מיוחדת לראש השנה התשע"ד

לקראת החגים – המחירים עולים או יורדים?

הבוקר התקשרו אלי מרדיו "גלי ישראל" לראיון בנושא התייקרויות והוזלות לקראת החגים. סיפרתי להם כי פורסם ב- TheMarker שחברת יוניליוור מעלה מחירים בישראל, אבל רק לפני שבועיים דווח שם, כי אותה החברה דווקא מוזילה מחירים באירופה. בישראל מייקרת, באירופה מוזילה – למה? כי היא יכולה. באירופה התחרות עזה יותר, ואם הקורנפלקס יקר, אנשים יקנו אחר. בישראל התחרות מוגבלת מאוד ולצדו של "קורנפלקס תלמה" יש במקרה הטוב מתחרה אחד במחיר זהה.

אפשר להחרים גם את הקורנפלקס, זה כנראה יעזור בטווח הקצר. אבל חרם צרכנים מטיל את האחריות על יוניליוור ויתר החברות, במקום לקחת אחריות ולכוונה למקבלי ההחלטות. אנחנו לא יכולים באמת לצפות מהמונופולים להתנדב לוותר על העוצמה שלהם.

פירוק הריכוזיות ועידוד התחרות

מה כן אפשר לעשות? צריך לתקן את מבנה המשק ולעודד תחרות אמיתית שתביא להורדת יוקר המחיה. אתמול ערכנו בבית עורו מפגש בנושא "איך מפרקים את הריכוזיות במשק?" בשיתוף עם התנועה למען איכות השלטון. בשורה התחתונה, למדתי מן המומחים שריכוזיות היא מצב של היעדר תחרות. עשרים קבוצות מסחריות, רובן משפחתיות, שולטות על מרבית המשק בישראל, ובמצב כזה, אין תחרות והמחירים מנופחים. עו"ד נילי אבן חן העריכה שפירוק הריכוזיות יוביל לחיסכון של אלפי שקלים לכל משפחה.

עוד נאמר, שבעיית הריכוזיות היא שחיתות חוקית, הכל נעשה כדין. כדי לפתור אותה, יש לשנות את החוק, ובימים אלה ממש דנה הכנסת בהמלצות הוועדה לעידוד התחרות.

הוועדה מטעם הממשלה הגישה הצעת חוק טובה למדיי, אבל מאז המלצות הביניים שלה ועד עכשיו, היא הולכת ומתרככת. בדיון בכנסת נכחו לוביסטים רבים ותחת הלחץ שלהם, החוק נשחק ומאבד את כוחו. מישהו צריך להתייצב לטובת הציבור.

הזדמנות היסטורית

יש לנו הזדמנות היסטורית לשנות את מבנה המשק, לפרק גופים בעלי שליטה מוגזמת ולפתוח את השוק לתחרות שתוריד מחירים לטובת הצרכנים. חברי הכנסת, הנציגים שלנו מימין ומשמאל, צריכים עכשיו אותנו, הציבור הרחב, לעודד אותם לפעול למען הציבור הרחב. רק אם נשמיע את קולו של הרוב חזק וברור, תיגבר הקריאה לפירוק הריכוזיות על קולם של הלוביסטים מטעם המונופולים.

לא מאמינים שזה אפשרי? תחשבו מה קרה בשוק הסלולר. במשך שנים שילמנו מאות שקלים על שירות שעכשיו עולה פחות מחצי. מה השתנה? שינוי רגולציה שעודד תחרות.

מסרון שנה טובה לחברי הכנסת

בזכות השינוי בשוק הסלולר, אין טעם בחרם נגד מסרוני שנה-טובה, כי עכשיו ברוב החבילות כלולות הודעות ללא הגבלה. אפשר פשוט לוותר על מסרוני שנה טובה, שאינם באמת ברכה אישית, ולהחליף אותם במטרה טובה. השנה, במקום מסרונים להמונים, בואו נשלח כולנו מסרוני שנה-טובה לחברי הכנסת שלנו ונעודד אותם לקדם ולאמץ חוק נוקשה לפירוק הריכוזיות במשק.

אם תקשיבו לקול הרוב - תהיה שנה טובה באמת

אם תקשיבו לקול הרוב – תהיה שנה טובה באמת

צריכים עזרה בניסוח?

"חברי כנסת יקרים, לכבוד השנה החדשה, אנחנו תומכים בכם במאמצים לקדם חוק לפירוק הריכוזיות ולעידוד התחרות. הציבור קורא לכם לבטל את הפירמידות לגמרי, להפריד נכסים ריאלים ופיננסים לחלוטין, ולעודד את התחרות במשק להורדת יוקר המחיה. אם לא תקשיבו ללוביסטים של בעלי ההון, אלא תשמעו את קולו של הרוב – תהיה לכולנו שנה טובה יותר". (או לחצו על התמונה להגדלה)

כל כתובות הדואר האלקטרוני והרבה ממספרי הטלפון של חברי הכנסת גלויים באתר הכנסת. קחו דקה, בחרו אחת או אחד לפחות ושלחו הודעה. מעדיפים פייסבוק? קחו את התמונה מכאן או מעמוד הפייסבוק (קישור משמאל) והדביקו אותה על עמודים של חברי כנסת. אחר כך, אם נשאר לכם עוד כוח, היכנסו לאתר עורו והשתתפו בפעילות לפירוק הריכוזיות. שנה טובה לכולם.

עדכון: לבקשת הקהל, מצורפת גם ברכה תמציתית יותר:

שנה טובה לכולנו - בלי ריכוזיות!

שנה טובה לכולנו – בלי ריכוזיות!