ארכיון פוסטים מאת: תומר טרבס

ניצחון האגרה בוטלה סופית

האגרה בוטלה סופית – סגירת מעגל

בחלוף שלוש שנים וחצי של מאבק ציבורי, האגרה בוטלה סופית ואפשר להמשיך לאתגרים הבאים

המאבק הציבורי לביטול האגרה

המאבק לביטול האגרה התחיל מבחינתי בקיץ 2012, כאשר פירסמתי פוסט קצר תחת הכותרת: "לבטל את אגרת הטלוויזיה מיד. מי בעד?". חלפו מאז שלוש שנים וחצי, במהלכן הצטרפו עשרות אלפי אנשים למאבק. יחד פעלנו ברשת, בכנסת, בתקשורת ובכל דרך אפשרית, לרבות עתירה לבג"ץ לקראת סוף 2013. אפשר לדפדף בהיסטוריה של המאבק לאורך החודשים דרך הפוסטים בבלוג כאן – מבטלים את האגרה באתר הישראלים.

הודעת המדינה לבג"ץ

לאחר מספר דחיות, לקראת הדיון שנקבע בבג"ץ ליום 30.11.2015, הגישה פרקליטות המדינה הודעה רשמית, לפיה המדינה עומדת מאחורי תיקון החוק. למרות חששות קודמים, נכתב במפורש במסמך שהוגש לבג"ץ, כי החל משנת 2015 ואילך בוטלה גביית האגרה. לאור הניצחון במאבק, משכנו את העתירה.

ניצחון האגרה בוטלה סופית

הציבור הישראלי מאוחד – חשיפה למיליון איש

הפוסט שהעלתי בפייסבוק עם הודעת המדינה זכה לאלפי שיתופים ולייקים בהיקף עצום. החשיפה הגיעה לקרוב למיליון ישראלי, הרבה יותר מכל כלי תקשורת. הציבור הישראלי חגג את הניצחון, אפילו שהנושא לא אוזכר כלל בתקשורת המסורתית.

האיומים לא התממשו

חשוב לציין כי לצד ניצחון המאבק וביטול גביית האגרה, כל האיומים שהוטחו בפעילי המאבק בדרך לא התממשו. האגרה בוטלה בראשית 2015 ובכל זאת השידור הציבורי לא נסגר, אלפי אנשים לא פוטרו הדמוקרטיה נותרה על כנה. כפי שהקפדנו לומר לאורך כל הדרך – אין קשר בין שידור ציבורי איכותי לטובת הציבור ובין גביית אגרה. אפשר בהחלט לקיים שידור ציבורי עצמאי ללא גביית אגרה מיותרת ובזבזנית.

מה הלאה? הבית החברתי

יצאתי למאבק לביטול האגרה על מנת להוכיח כי ניתן עדיין לשנות דברים במדינה באמצעות מאבק אזרחי ובכלל. הצלחת המאבק היא בבחינת סגירת מעגל, הוכחנו שאפשר לתקן ויש תקווה. עתה, נמשיך יחד לעבר האתגרים החברתיים הרבים. במהלך המאבק לביטול האגרה קמה מסגרת "הבית החברתי" ובמסגרת זו נמשיך הלאה. קראו עוד באתר הבית החברתי.

 

פנייה לצוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל – הורדת מחיר החשמל לצרכן

בשמם של 85,000 פעילי "הבית החברתי", נבקש לפנות אל צוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל בבקשה להוסיף לרפורמה מטרת על של שירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל

צוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל – הזדמנות היסטורית

בימים אלה עובד צוות מקצועי בראשות אורי יוגב, אשר מונה על ידי שר האוצר ושר האנרגיה, שמטרתו להמליץ על רפורמה במשק החשמל בישראל. מדובר בהזדמנות היסטורית לתיקון עיוות במשק הישראלי.

ביחד, מורידים את מחיר החשמל

ואולם, טיוטת ההמלצות אינה כוללת מטרה של הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי. אין זה מפתיע, שכן קולו של הרוב הדומם שוב לא נשמע ורק קבוצות אינטרסים הציגו עמדה בפני הצוות. "הבית החברתי" הציב לו למטרה, לעודד את חברי צוות ההיגוי להוסיף להמלצותיהם חזון הכולל שירות הוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי. בנוסח הנוכחי של ההמלצות, אין אזכור לכך, ואנחנו נפעל בנחישות לתיקון המצב. כפי שהוכחנו ביחס לביטול אגרת הטלוויזיה, ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי - ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי – ביחד, יש לנו כוח!

פנייה רשמית לצוות ההיגוי בשם פעילי הבית החברתי

מכתב זה נשלח לצוות ההיגוי ביום ג', ח' בניסן התשע"ד, 8 באפריל 2014, במסגרת השימוע הציבורי.

לכבוד מר אורי יוגב, יו"ר וחברי צוות ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל

הנדון: בקשה להוספת מטרה מרכזית בהמלצות הצוות – הורדת מחיר החשמל לצרכן

שלום רב,

בשמם של 85,000 פעילי "הבית החברתי", נבקש לברככם על פרסום טיוטת המלצות צוות ההיגוי ולפנות אליכם בבקשה להוסיף כמטרת על לרפורמה במשק החשמל את השירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל.

טיוטת ההמלצות משקפת עבודה מעמיקה וברי כי ברשותכם הידע המקצועי וההמלצות של כל מומחי האנרגיה והחשמל. ואולם, לעניות דעתנו, אפשר לשפר את ההמלצות בצורה ניכרת על ידי הוספה של חזון-על, אשר לאורו יש לבחון את הצעדים המוצעים. בנוסף, נבקש להעיר כי לאורך חודשי העבודה והעמודים הרבים של ההמלצות, בעוד שמצב המשק וחברת החשמל נבחן לעומק, נפקד מקומו של הצרכן הפרטי, אשר קולו לא נשמע.

"הבית החברתי" הוא ארגון אזרחי, שהתארגן סביב המאבק הציבורי לביטול אגרת הטלוויזיה, כאשר עשרות אלפי הפעילים הצליחו לשים בצד נושאים מפלגים ולהתאגד לשם שינוי מציאות החיים בישראל. לאחר הצלחת המאבק והכללת ההמלצה לבטל את אגרת הטלוויזיה במסגרת המלצות הוועדה המקצועית בראשות רם לנדס, אנו ממשיכים לפעול בנושאים חברתיים נוספים ובהם הורדת מחיר החשמל.

בשם פעילי "הבית החברתי", המונים היום למעלה מ- 85,000 אזרחים מכל חלקי הציבור בישראל, נבקש להביא לתשומת לבכם את הפיכתו של חשבון החשמל לעול משמעותי על התקציב החודשי של הציבור הרחב. בהיעדר יכולת לצמצם משמעותית את צריכת החשמל הביתית, הפך התשלום עבור החשמל למעין מס קבוע, אשר שיעורו מקרב ההוצאה החודשית הולך ועולה ככל שיורדים במורד העשירונים הסוציו-אקונומיים. עבור רוב אזרחי ישראל, מדובר באחת ההוצאות הגדולות ביותר, אשר אין לגביהן כל גמישות.

אף כי ידוע לנו שמחיר החשמל בישראל נחשב לנמוך, בהשוואה למדינות ה- OECD, אין ממש בהשוואה זו, שכן ישראל מדורגת נמוך מאוד במדדים חשובים יותר, דוגמת מדד אי-השוויון. יכולת ההשתכרות של רוב הציבור בישראל נמוכה משמעותית בהשוואה בינלאומית למדינות אלה, ועל כן, עד לשיפור ביתר המדדים, השוואת מחיר החשמל עושה עוול ואינה רלוונטית.

את מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל אפשר להוריד. למעשה, הצעדים המוצעים בטיוטת ההמלצות עשויים להוביל לכך, עם פיתוח התחרות, שילוב אמצעי הייצור החדשים וייעול חברת החשמל. למיטב הבנתנו, גם לדעת חברי צוות ההיגוי, אמורה הרפורמה להוביל לירידת מחיר החשמל.

ואולם, בנוסח הנוכחי, טיוטת ההמלצות אינה מציבה את השירות ההוגן ואת הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי כמטרה של הרפורמה, אלא כתוצר לוואי, וגם זה אינו מצוין באופן ברור.

אנו מציעים וממליצים לכם לפתוח את המלצות צוות ההיגוי בהצבת חזון, אשר לאורו ייבחנו הצעדים המומלצים. חזון כזה יעניק להמלצות עומק וסיכוי טוב יותר לביצוע. לדעתנו, החזון צריך להעמיד במרכז ההמלצות של צוות ההיגוי את השירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי.

ממילא, יהיה זה הציבור הרחב שיישא בעלויות מימוש הרפורמה, בפעם הראשונה כאשר תמחל המדינה על חלק מחובות חברת החשמל, ובפעם השנייה כאשר יונפקו מניות לציבור וכספי הפנסיה והחיסכון יושקעו בהן.

בנוסף, הממשלה והשרים שמינו את צוות ההיגוי, אמורים להעמיד את האדם במרכז ולפעול לטובת הציבור. אמנם הרוב הישראלי נחשב, למרבה הצער, לרוב דומם, אבל אין זה אומר שצריך להתעלם ממנו. הפניות שהובאו בפני צוות ההיגוי היו רובן ככולן בשם קבוצות אינטרסים שונות ולא היה מי שיביא את בקשת הצרכן הפרטי להורדת מחירים, אך עדיין אין זה מאוחר.

הורדת מחיר החשמל בשיעור משמעותי של כ- 15% ויותר תפנה באופן מיידי כספי ציבור לטובת צריכה פרטית, ובכך תקל על הציבור הרחב ותדחוף את המשק כולו קדימה.

הרפורמה במשק החשמל, שאתם מציעים ומובילים, היא הזדמנות היסטורית לתיקון עיוות במשק וסביר להניח שמדובר במהלך יחיד מסוגו בשנות דור. אנו מפצירים בכם לא לפספס את ההזדמנות ולכלול בהמלצות מטרה ברורה של הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי, ומוטב בתור מטרה מרכזית בחזון העל של ההמלצות.

נודה לכם על שקילה בחיוב של המלצתנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל דרך ובפרט ביצירת קשר בלתי אמצעי עם הציבור הרחב. בהצלחה רבה בעבודתכם המבורכת!

בברכת חג פסח שמח,

תומר טרבס, הבית החברתי

* הצטרפו לפעילות הבית החברתי בעמוד הפייסבוק: הבית החברתי.

מורידים את מחיר החשמל

אחרי ההצלחה במאבק לביטול האגרה, מתארגנים חברי "הבית החברתי" להורדת מחיר החשמל. המטרה: העמדת המשפחה הישראלית במרכז דו"ח הוועדה לרפורמה במשק החשמל

רפורמה בחברת החשמל – כרגע, בלי הורדת מחיר החשמל לציבור הרחב

בקיץ שעבר הכריז שר האנרגיה על הקמת צוות היגוי לרפורמה בחברת החשמל במטרה לבחון מודל מועדף לרפורמה כוללת במשק החשמל בישראל. בראשות הוועדה עומד אורי יוגב וכל יתר חברי הוועדה הם בכירים בממשלה. במפתיע, דווקא מונה "נציג ציבור" לוועדה, בשם אלי כהן, אך ככל שהצלחתי למצוא, הוא עובד ממשלה בכיר לשעבר.

ואכן, שלא במפתיע, טיוטת ההמלצות שהוגשו לאחרונה (23.3.14), נפרשת על פני 91 עמודים, אך אינה כוללת אף המלצה להוריד את מחיר החשמל לצרכן. למעשה, בהיעדר כל התייחסות לנושא, ההמלצות מטילות מחיר כבד מאוד על הציבור בדמות "תספורת" חובות ואפשר לשער שמחיר החשמל לצרכן אפילו יעלה.

מורידים את מחיר החשמל – ביחד, יש לנו כוח!

אין להאשים את שר האנרגיה או את חברי הוועדה. ככה השיטה עובדת. הם דווקא פנו באופן רשמי וביקשו לשמוע את עמדת הציבור, אך אנחנו היינו עסוקים. כמו תמיד, אנחנו טרודים בעבודה, מתאמצים לגמור את החודש בכבוד, לגדל משפחות. אנחנו שוגים לחשוב שחברי הכנסת ייצגו אותנו במעמד קריטי כל כך. אלא שאף אחד לא פנה אל הוועדה בשם הציבור הרחב. רק אינטרסים של קבוצות קטנות יותר נבחנו.

אבל עדיין לא מאוחר. בימים אלה ממש נערך מעין שימוע ציבורי לטיוטת ההמלצות וזו ההזמדנות שלנו – כמעט ברגע האחרון – לייצג גם את האינטרס של "הרוב הדומם". נמאס לנו לשתוק. כמו שהוכחנו במאבק הציבורי לביטול האגרה, ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי – ביחד, נוריד את מחיר החשמל

המאבק לביטול האגרה הצליח פעמיים. קודם כל, בנחישות והתמדה לאורך קרוב לשנתיים, הצלחנו להביא את הממשלה לאמץ החלטה לבטל את אגרת הטלוויזיה. אנחנו נמשיך ביחד עד ליישום ההחלטה.

דבר שני, חברנו יחד למעלה מ- 85,000 איש והוכחנו שאנחנו יודעים לשים בצד נושאים מפלגים ולהיאבק במשותף לטובת קידום נושאים משותפים. ויש לנו כל כך הרבה משותף… למעשה, רוב האנשים מסכימים על רוב הנושאים.

לשם כך, הקמנו את "הבית החברתי", אשר ישמש לנו בית לקידום נושאים המשותפים לציבור הרחב. ישראל היא הבית שלנו ואף אחד אחר לא יעשה את העבודה הזו עבורנו. לוקחים אחריות, מפסיקים לשתוק.

מחיר החשמל בישראל – אפשר וצריך להוריד אותו

תהיו בטוחים שיהיו מי שיקפצו להסביר, כי מחיר החשמל נמוך בהשוואה למדינות ה- OECD. לא להיבהל. ישראל מפגרת אחרי מדינות אלה במדדים חשובים יותר, כמו רמת אי-השוויון. עבור רוב גדול של ישראלים, מחיר החשמל מעיק בצורה משמעותית מאוד על התזרים החודשים. חשמל הוא מוצר יסוד, שקשה לצמצם את צריכתו מתחת למינימום מסויים, ותשלום המחיר למונופול חברת החשמל הוא מעין קנס כבד או מס בסך מאות שקלים בחודש. כאשר נצמצם את הפערים ונשווה את יתר המדדים, אולי תהיה לטענה זו מקום, אך בינתיים אפשר וצריך להוריד את מחיר החשמל לצרכן.

אל תטעו ללכת אחרי מי שיטילו את האשמה על עובדי חברת החשמל. זו רק הדרך של מי שבאמת נהנה מהשיטה לסכסך ולפלג את הציבור הרחב. הפרד ומשול. צריכים לשמור על שורות מאוחדות ועוד נרחיב גם בנקודה זו.

בפועל, מה שדרוש כרגע הוא להוסיף לרפורמה בחברת החשמל פרק מרכזי העוסק במחיר החשמל לצרכן. זו המטרה שלנו ובכך תימדד ההצלחה. ישנן מספר דרכים אפשריות להביא להורדה של מחיר החשמל. אפילו הורדה של 10% משמעותה הוזלה של מאות שקלים למשפחה. ואפשר גם להוריד יותר. במקום להתעלם מן הצרכן הקטן, הרפורמה במשק החשמל צריכה להציב את המשפחה הישראלית במרכז ולבנות את חברת החשמל כך, שהמחיר והשירות עבורה יהיה מטרה מטרה חשובה.

מורידים את מחיר החשמל - ביחד, יש לנו כוח!

מורידים את מחיר החשמל – ביחד, יש לנו כוח!

איך אפשר לעזור להוריד את מחירי החשמל?

כרגע, אנחנו בשלב בניית הכוח. על מנת להבהיר לחברי הוועדה המקצועית את חשיבות הנושא, אנחנו נפנה אליהם באופן רשמי. כדי שהפנייה תקבל תשומת לב ראויה, צריך כמה שיותר אנשים תומכים. כמו שעשינו במאבק לביטול האגרה.

1. התחילו בשיתוף התמונה המקורית בפייסבוק – קישור לפוסטר (ללחוץ ושם ללחוץ שיתוף).

2. תנו לייק לעמוד של הבית החברתי בפייסבוק – הבית החברתי (ללחוץ ושם לתת לייק).

אין פייסבוק? אפשר להצטרף לבית החברתי בטופס ההרשמה כאן: הרשמה לבית החברתי.

רוצים לדעת עוד? אפשר לקרוא על הבית החברתי כאן: הבית החברתי.

הבית החברתי – תקווה חדשה

התגבשנו סביב ביטול האגרה ולמדנו, שביחד – יש לנו כוח! עכשיו, לקראת האתגרים הבאים – יוקר המחיה, חינוך, שוויון – מקימים בית חדש, תקווה חדשה, הבית החברתי.

בשקט ובהצנע לכת, נשיק כאן את "הבית החברתי", תנועת ההמשך למטה המאבק לביטול האגרה.

המאבק הציבורי לביטול האגרה הצליח פעמיים. ראשית, בזכות הלחץ המאורגן וההתמדה שלנו, התחייבה הממשלה לבטל את האגרה ואנחנו נוודא שהחלטה זו תיושם.

שנית, במהלך המאבק, התגבשנו ביחד מעל 85,000 פעילים בעמוד המאבק "מבטלים את אגרת הטלוויזיה" ומצאנו מחדש את התקווה, כי ניתן עדיין לשנות דברים במדינה. ביחד, יש לנו כוח ואנחנו נערכים לקראת האתגרים הבאים – הצטרפו והשפיעו.

הבית החברתי – נעים להכיר

חברנו יחד, ישראלים מכל קצוות הארץ ומכל קבוצות האוכלוסיה, שמנו בצד נושאים מפלגים, והצלחנו לפעול למען מטרה משותפת. התחלנו עם המאבק הציבורי לביטול האגרה, אשר צבר תאוצה וכנגד כל הסיכויים, הביא להישג של החלטה על ביטול האגרה. אנחנו ממשיכים לעקוב וללחוץ עד ליישום ההחלטה.

עכשיו, עם תקווה חדשה, אנחנו מתארגנים לקראת האתגרים הבאים, המשותפים לציבור הרחב בישראל ואין להם ייצוג הולם. אנחנו מתעוררים ולוקחים אחריות. אף אחד אחר לא יעשה זאת במקומנו. הצטרפו והזמינו חברים להצטרף.

ביחד, נרכיב את החזית החברתית הגדולה בישראל ונשפר את מציאות החיים בישראל.

הבית החברתי - תקווה חדשה, בית חדש

הבית החברתי – תקווה חדשה, בית חדש

איך מצטרפים לבית החברתי?

יש לכם פייסבוק? לחצו על הקישור לעמוד ותנו שם לייק בבקשה: הבית החברתי בפייסבוק.

להרשמה, בואו להיות החברים הראשונים והצטרפו: טופס הרשמה לבית החברתי.

בטרם ההשקה, פתחנו שאלון שבעזרתו ננסה לקבוע סדר עדיפויות לנושאים החשובים וכן דרך התארגנות, ואתם מוזמנים ללחוץ על הקישור ולהשיב: מה חשוב לך?

מי עומד מאחורי הבית החברתי? איך אפשר לעזור?

לשאלות נוספות והמשך קריאה, אתם מוזמנים לעמוד בנושא: הבית החברתי.

בהצלחה לכולנו…!

החזית החברתית – מה עוד חשוב לך?

השיבו על השאלון – זה לוקח שתי דקות

המאבק הציבורי לביטול האגרה הצליח פעמיים. ראשית, בזכות הלחץ המאורגן וההתמדה שלנו, התחייבה הממשלה לבטל את האגרה ואנחנו נוודא שהחלטה זו תיושם. שנית, במהלך המאבק, התגבשנו ביחד מעל 85,000 פעילים בעמוד המאבק "מבטלים את אגרת הטלוויזיה" ומצאנו מחדש את התקווה, כי ניתן עדיין לשנות דברים במדינה.

ביחד, יש לנו כוח ואנחנו נערכים לקראת האתגרים הבאים. לשם כך, מוזמנים חברי המאבק וחבריהם להשיב על שאלון קצר, כדי לנסות לקבוע סדר עדיפויות לנושאים החשובים ולגבש דרך התארגנות ופעולה.

לחצו על הקישור והשיבו: שאלון החזית החברתית

(במידה והקישור לא עובד, אפשר להעתיק ולהדביק בשורת הכתובת: http://bit.ly/1qshWR9)

הנושאים והשאלות בשאלון

במסגרת השאלון, מתבקשים המשיבים לבחור נושאים חשובים מבחינתם למאבק חברתי. הנושאים הועלו על ידי פעילים בעמוד המאבק. בנוסף, נשאלת השאלה לגבי אופי ההתארגנות ובעיקר הזיקה למפלגות. הפרטים האישיים בשאלון נועדו אך ורק ליצירת קשר במסגרת פעילות מטה המאבק.

מי עומד מאחורי השאלון?

את המאבק לביטול האגרה מוביל תומר טרבס, בהתנדבות כמובן, כאשר במהלכו צמחה באופן מעשי החזית החברתית הגדולה בישראל. עשרות אלפי אנשים מכל חלקי הארץ והחברה הישראלית הוכיחו, כי אפשר לשים בצד נושאים מפלגים וליצור ביחד כוח משמעותי. ביחד, אנחנו רוצים להמשיך קדימה, ולשם כך נועד השאלון.

חשוב לשתף ולהזמין עוד חברים

מילאתם את השאלון? נהדר, עכשיו חשוב להזמין כמה שיותר חברים נוספים. לאחר ההצלחה בנושא ביטול האגרה, אנחנו כבר יודעים שכל אדם נוסף מעלה את כוחנו המשותף.

אתם מוזמנים להעתיק את הקישור ולשלוח אותו בדואר אלקטרוני לכמה שיותר חברים וכמובן לשתף ברשתות החברתיות.

לחצו על הקישור והעתיקו אותו: שאלון החזית החברתית

(במידה והקישור לא עובד, אפשר להעתיק ולהדביק בשורת הכתובת: http://bit.ly/1qshWR9)

החזית החברתית הגדולה בישראל - מה עוד חשוב לך?

החזית החברתית הגדולה בישראל – מה עוד חשוב לך?

עוד על המאבק לביטול האגרה

אנחנו כמובן ממשיכים בהתמדה עם נושא ביטול האגרה עד ליישום מלא של ההחלטה לבטל את האגרה. בינתיים, אתם מוזמנים לצפות בראיון מערוץ 2 עם פרטים נוספים:

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=k_isNFL0rdI]

בנוסף, אפשר לקרוא עוד על ההישג: מבטלים את האגרה, וכן מדריך עם שמועות, שאלות ותשובות.

* יש לכם פייסבוק? תנו בבקשה לייק לעמוד של תומר כדי לשמור על קשר: קישור פייסבוק.

ביטול האגרה – שמועות, שאלות ותשובות

המאבק הציבורי לביטול האגרה הצליח. באופן טבעי, מתעוררות שמועות ועולים ספקות. לא להיבהל. אנחנו נמשיך בנחישות עד ליישום ההחלטה. ובינתיים, מצורפות תשובות ראשוניות וכתבה של גל"צ

ההחלטה החשובה, מבחינת המאבק הציבורי, היא להפסיק את גביית האגרה. על כך נלחמנו, ואפשר לשמוח ולברך על התוצאה. למעשה, יצאתי למאבק לביטול האגרה כדי להשיב את התקווה, כי התארגנות אזרחית יכולה עדיין לשנות דברים במדינה, ואני מקווה שההצלחה של כולנו ביחד תפיח רוח חדשה במאבקים חברתיים חשובים אחרים.

* רוצים לדעת עוד על הבית החברתי? לחצו על הקישור: "הבית החברתי".

ביטול האגרה נעשה במסגרת רפורמה רחבה יותר ברשות השידור, אשר במסגרתה מתוכננת סגירת רשות השידור במתכונתה הנוכחית ופתיחת גוף שידור ציבורי אחר, איכותי ועצמאי, שאינו נסמך על אגרה ואינו תלוי בפוליטיקאים. שילוב הנושאים גרם לבלבול מסויים וקיבלתי מספר רב של שאלות לגבי שמועות שליליות לגבי הצלחת המאבק. ניסיתי לרכז כאן שאלות שחוזרות על עצמן ולהשיב ככל הניתן. אתם מוזמנים לפנות אלי עם שאלות נוספות.

כתבה של גלי צה"ל בנושא ביטול האגרה

במקביל לקריאה, אתם מוזמנים להאזין ברקע לכתבה של עומר קידרון, בתכנית בוקר טוב ישראל בגלי צה"ל עם אסף ליברמן, מיום שישי, 7.3.2014, שבה מתוארים צדדים שונים של ההחלטה. בין היתר, אמרתי שם: "בלי הלחץ החברתי של 85 אלף חברי העמוד "מבטלים את אגרת הטלוויזיה" והעתירה שלנו לבג"ץ, נושא האגרה לא היה נכלל ברפומה של רשות השידור. המאבק הציבורי כאן הוכיח, שהתארגנות אזרחית יכולה לשנות את המציאות".

אפשר לבטל את הוראת הקבע של האגרה

נכון, ואפילו רצוי! אגף הגבייה של רשות השידור פועל ללא תקציב שנתי מאושר, כנדרש בחוק, ללא שקיפות וללא פיקוח. אין איש יודע מה בדיוק קורה שם, ומעט המידע שדולף מרמז על שחיתות גואה. על כן, לתת לאגף הגבייה גישה חופשית לחשבון הבנק שלנו נשמע כמו רעיון גרוע. ממילא, בזכות המאבק שלנו, האגרה תבוטל וזו של שנת 2014 תהיה האחרונה. כל עוד לא שונה החוק, יש לשלם, אבל נותרה רק עוד מחצית אחת, בסך 172.5 ש"ח, לתשלום בחודש יולי. אפשר לשלם בקלות באתר האינטרנט של הרשות או בדואר. היתרון של הוראת הקבע הוא בחלוקה לתשלומים, אבל זה כבר לא רלוונטי. כדי להימנע ממצב שברגע האחרון ינסה אגף הגבייה להוריד לכם תשלומים נוספים, אולי אפילו בראשית 2015, כדאי לבטל את הוראת הקבע. אפשר לעשות זאת בקלות בהוראה לבנק שלכם. למה אתם מחכים?

ביטלו את האגרה, אבל יגבו את הכסף מאיתנו דרך מס הכנסה

לא נכון. ביטלו את האגרה והמצב החדש יהיה טוב בהרבה. אמנם רשות השידור החדשה שתקום תקבל תקציב ממשרד האוצר, אבל יש בכך ארבעה הבדלים משמעותיים מן האגרה: (1) התקציב יהיה נמוך בהרבה, כך שהנטל על הציבור יפחת במחצית לפחות; (2) הכנסות האוצר נגבות באופן פרוגרסיבי, כלומר בעלי הכנסה גבוהה משלמים יותר מבעלי הכנסה נמוכה, בשונה מן האגרה שנגבתה באופן רגרסיבי, כך שמשפחה עם שלושה מסכי פלזמה ענקיים שילמה אותו דבר כמו משפחה עם מסך קטנטן שחור-לבן; (3) אגף הגבייה הפעיל מנגנון בזבזני, שעלה בעצמו מיליוני שקלים, וכן השיג גבייה לא יעילה של כמחצית בלבד – כל אלה מבוטלים; (4) עגמת הנפש העצומה שנגרמה לציבור מן הגבייה הישירה עם קבלת מכתבי האיומים תיעלם מן העולם ותעלה את רמת האושר של כולנו.

ביטלו את האגרה, אבל היה צריך לסגור את רשות השידור

לא נכון. אין קשר בין האגרה ובין רשות השידור. ההישג הגדול הוא ביטול האגרה. ההחלטה בנוגע להמשך קיומו של שידור ציבורי אינה קשורה וניתן היה לעשותה עם או בלי אגרה. באופן אישי, אני סבור ששידור ציבורי אמיתי, מנותק מאימת הפוליטיקאים, עם צוות מקצועי איכותי ותקציב שמרני ומנוהל היטב, יכול לעשות שירות עצום עבור הציבור. הרפורמה הנוכחית מנסה להקים שידור ציבורי כזה, וימים יגידו אם זה יצליח, אבל אין שום קשר להישג של ביטול האגרה.

ביטלו את האגרה, אבל יגבו את כל הכסף דרך רשיון הרכב

לא נכון. קודם כל, את האגרה שנדרשנו לשלם במשך שנים באמצעות הוראת קבע או טופסי תשלום מבטלים ולא נידרש לשלמה יותר. כחלק מהתשלום השנתי על רשיון הרכב, נגבה סכום נוסף המשמש כמקור תקציבי של רשות השידור, כשריד היסטורי של אגרת הרדיו. למיטב הבנתי, אין שינוי בגביית סכום זה, אבל עוד מוקדם מכדי לדעת מה יעלה בגורלו. בכל אופן, מדובר במס שנגבה בצורה יעילה מאוד, יש לו חסרונות ויתרונות, אבל הוא אינו חלק מן האגרה שיצאנו כנגדה ואכן בוטלה. מה שבטוח, לא יעלו את הסכום הזה כדי לפצות על אבדן האגרה.

ביטלו את האגרה, אבל זו רק המלצה והיא בטח לא תבוטל באמת

נכון ולא נכון. אמנם כרגע מדובר רק על המלצה, אשר יישומה מתוכנן להימשך שנה עד מרץ 2015 ונדרשים אישורים בכנסת ובממשלה, אלא שיש סיכוי טוב שהיא כן תיושם. מאחורי ההמלצה ניצבים שר התקשורת ביחד עם שר האוצר וגם ראש הממשלה הביע תמיכתו. בנוסף, גם מטה המאבק מתכוון להמשיך בהתמדה בליווי התהליך כדי לוודא שיבוצע כמובטח. מותר להיות פסימיים, אבל זה לא עוזר לשום דבר בחיים. עדיף להיות אופטימיים וגם לעזור למציאות לנוע בכיוון הנכון. האגרה תבוטל.

אל תיבהלו משמועות. בזכות המאבק - האגרה תבוטל

אל תיבהלו משמועות. בזכות המאבק – האגרה תבוטל

המאבק הציבורי הביא לביטול האגרה ושר התקשורת מנסה לקחת קרדיט

נכון, אבל מגיע לו קצת. בלעדי המאבק הציבורי העיקש, ביטול האגרה לא היה נכלל ברפורמה ברשות השידור. פעמים רבות הטיחו בנו שאין לנו סיכוי, כולל בשמו של שר התקשורת ומתוך לשכתו, ובכל זאת התמדנו כנגד הזרם. למעשה, עד לסמוך להגשת המלצות הוועדה המקצועית, ביטול האגרה לא נכלל בהמלצות. רק הלחץ המתמיד של חברי המאבק ולקראת הישורת האחרונה העתירה לבג"ץ, דחפו את שר התקשורת לכלול את ביטול האגרה ברפורמה. עוד יותר מכך, כבר שנים רבות ידוע שיש רוב גדול בציבור בעד ביטול האגרה, אבל זה לא קרה. היה זה המאבק הציבורי שהפך את ביטול האגרה לשיחת היום, משך נציגי ציבור להתבטא כנגדה, ולבסוף אילץ את שר התקשורת לפעול. למרבה הצער, כאשר הכריז שר התקשורת על הרפורמה, הוא לא נתן קרדיט לציבור ולמטה המאבק, וחבל. זו לא בושה להיות קשוב לציבור. ובכל זאת, אנחנו לא קטנוניים. זה התפקיד שלו לקחת קרדיט ואנחנו שמחים על התוצאה. מגיע לשר התקשורת קרדיט על האומץ לקבל את ההחלטה, במקום שקודמיו לא עשו זאת, ואני מברך אותו על כך ומקווה לסייע לו בתהליך היישום ככל הניתן.

בזכות המאבק - האגרה תבוטל. מתוך צינור לילה, ערוץ 10, עם אביב פרנקל

בזכות המאבק – האגרה תבוטל. מתוך צינור לילה, ערוץ 10, עם אביב פרנקלבזכות המאבק – האגרה תבוטל. מתוך צינור לילה, ערוץ 10

ביטלו את האגרה, אבל מאות עובדים יפוטרו בשל כך

לא נכון. אמנם עומדים לפטר רבים מן העובדים ברשות השידור, אך אין לכך קשר לביטול האגרה. אפשר היה לבטל את גביית האגרה ולהמשיך לקיים את רשות השידור על קלקוליה. פיטורי העובדים הם חלק מן הרפורמה ברשות השידור, שנועדה לפתח שידור ציבורי איכותי ועצמאי, ואפשר היה לעשות כן גם עם אגרה. בשורה התחתונה, ביטול האגרה לא הביא כשלעצמו לפיטורי עובדים, למעט עובדי אגף הגבייה. אגב, מתחילת הדרך קראנו להציע לעובדי אגף הגבייה להשתלב ברשות המיסים, שמרחיבה את שורותיה, בהנחה שהם מתאימים.

ביטלו את האגרה, אבל עדיין צריך לשלם

נכון, אבל יש תקווה. ההמלצה לביטול האגרה הציבה תאריך יעד בחודש מרץ 2015, בעוד כשנה. עד ליישום ההחלטה, החוק עודנו בתוקף ולכאורה יש לשלם את אגרת 2014, ובוודאי חובות עבר. עם זאת, העתירה לבג"ץ כנגד האגרה תלויה ועומדת ונקבע כי יערך דיון בפני הרכב שופטים. בין היתר, אנחנו טוענים בעתירה, כי בהיעדר תקציב מאושר – כנדרש בחוק שרשות השידור מתעלמת ממנו – אין לרשות השידור כל סמכות לגבות אגרה כלל. אפשר לקוות שבית המשפט יעצור את גביית האגרה ולכן המלצתי לשלם רק את המחצית הראשונה של אגרת 2014 (המחצית השנייה נדרשת רק בחודש יולי 2014). לרשות השידור יש מספיק נכסים למימוש, כדי לממן את שנת הפעילות האחרונה ואת הרפורמה.

ביטלו את האגרה, האם יתנו לכולם החזרים?

כן, בחלומות. וגם שם לא בטוח 🙂

ראיון של תומר טרבס בערוץ 2 אצל אברי גלעד והילה קורח

* יש לכם פייסבוק? תנו בבקשה לייק לעמוד של תומר כדי לשמור על קשר: קישור פייסבוק.

** הרבה עוד לפנינו. הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

הישג ענק: הוחלט לבטל את האגרה

לאחר שנה וחצי של מאבק, הכריז היום שר התקשורת על רפורמה ברשות השידור, שכוללת גם ביטול למעשה של גביית האגרה. חברי המאבק הציבורי הפכו לחזית החברתית הגדולה בישראל ומתכוונים להמשיך קדימה. תומר טרבס: "אני נרגש, תודה לכולם! ממשיכים לעבר האתגרים הבאים…"

שר התקשורת: האגרה תבוטל

לאחר למעלה משנה וחצי של מאבק ציבורי עיקש, הגענו להישג חשוב ביותר. שר התקשורת, גלעד ארדן, כינס היום (6.3.2014) מסיבת עיתונאים, שבה הכריז על רפורמה ברשות השידור, במסגרתה תיסגר למעשה רשות השידור ותיפתח מחדש במתכונת מצומצמת יותר. הגוף החדש לא יגבה אגרה מהציבור, ובכך בא למעשה סוף לגבייה הישירה של אגרת רשות הציבור מן הציבור.

עדיין מוקדם להבין את מלוא פרטי התמונה ואני מבטיח להמשיך לעקוב ולעדכן. לעת עתה, אפשר להניח שלא ישיבו כספים לציבור, אבל אפשר גם לקוות שהאגרה של 2014 תהיה האחרונה בהיסטוריה.

המאבק הציבורי: החזית החברתית הגדולה בישראל

את המאבק הציבורי לביטול האגרה התחלנו כאן בבלוג "הישראלים", בקיץ של 2012, והמשכנו בהתמדה כנגד מכשולים רבים, ברשת, בתקשורת, בכנסת, בממשלה ואפילו בבג"ץ. עמוד המאבק בפייסבוק "מבטלים את אגרת הטלוויזיה" מונה כיום מעל 84,000 פעילים, וביחד הוכחנו שאפשר להתארגן ולפעול ביחד, בהצלחה, לשיפור מציאות החיים בישראל.

עדיין לא ניצחנו את הקרב על האגרה. לפנינו עוד דרך ארוכה עד ליישום ההחלטה לביטול האגרה ואנחנו נמשיך בהתמדה. לא נרפה ולא נרדם בשמירה.

בנוסף, המערכה כולה עדיין לפנינו. מחוזקים ומעודדים מן היכולת של התארגנות אזרחית לשנות דברים במדינה, נמשיך לפעול ביחד ונעבור לאתגרים הבאים.

הישג ענק: הוכרז על ביטול האגרה

הישג ענק: הוכרז על ביטול האגרה

אני נרגש מאוד. תודה!

אני נרגש מאוד. אחרי מאבק ארוך וממושך, הוכחנו היום שהתארגנות אזרחית יכולה לשנות את מציאות החיים בישראל: הוחלט לבטל את האגרה. הרבה אתגרים עוד לפנינו ואני מלא אנרגיה ותקווה להמשיך עם החזית החברתית הגדולה בישראל. לעת עתה, אני נושם עמוק, מחייך לרגע – מותר לחגוג – ומבטיח לעדכן עם פרטים נוספים בהמשך היום. תודה ענקית לכל החברים על התמיכה והאמון לאורך כל הדרך.

ראיון של תומר טרבס בערוץ 2 אצל אברי גלעד והילה קורח

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=k_isNFL0rdI]

* יש לכם פייסבוק? תנו בבקשה לייק לעמוד של תומר כדי לשמור על קשר: קישור פייסבוק.

** הרבה עוד לפנינו. הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

אגרת הטלוויזיה 2014 – המדריך המלא ועדכון לגבי המאבק

האם לשלם את אגרת הטלוויזיה לשנת 2014? זה לא הוגן, אבל כן. ובכל זאת, אפשר לשלם פחות… שאלות, תשובות ועדכון על המאבק לביטול האגרה שצובר תאוצה בדרך לניצחון

המאבק הציבורי לביטול האגרה ספג מכה השבוע, אבל הצדק איתנו ואנחנו נמשיך בהתמדה עד שננצח. אחרי שנים של שתיקה פחדנית, המאבק שלנו הפך את ביטול האגרה לשיחת היום, וגם נציגי ציבור מתחילים לעסוק בנושא. אני אופיטימי ומקווה שהשנה תהיה השנה האחרונה עם האגרה.

בינתיים, מאחר ואני זה שביקש מהציבור לא לשלם את האגרה עד סוף החודש, אני מבקש להבהיר כאן את המצב ולהשיב על כל השאלות. מבטיח להיות עם כל האמת, גלויה ושקופה, גם ברגעים קשים.

* עדכון: הסברתי את רוב הפרטים הבוקר (25.2.2014) בערוץ 2 אצל אברי גלעד ומירי נבו ואפשר לצפות בסרטון כאן.

האם דרישת תשלום האגרה הוגנת? לא!

אין כל הצדקה לתשלום אגרת רשות השידור, אשר נכשלה מזמן בתפקידה ההיסטורי לקיים שידור ציבורי איכותי ועצמאי. אם היינו רוצים היום שידור ציבורי שכזה, לא היה כל צורך באגרה עבורו, וניתן לקיימו בתקציב נמוך בהרבה, ללא תלות פוליטית וללא גביית אגרה נפרדת.

בשנים האחרונות הפך אגף הגבייה של רשות השידור לגוף מושחת, הפועל ללא כל פיקוח ציבורי ולמרות התעמרותו בציבור, הוא נכשל למעשה עם גבייה נמוכה ומופרטת בעלות עצומה.

גרוע מכך, אותו חוק שמקנה לרשות השידור את הסמכות לגבות אגרה, דורש ממנה להגיש תקציב שנתי מאוזן לשר האוצר ולאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אך היא לא עשתה זאת השנה או בשנה שעברה. על כן, נראה שעצם הגבייה נעדרת בסיס חוקי, בלשון המעטה.

רוב מוחלט של הציבור בישראל מאס בתשלום האגרה ואם הדמוקרטיה שלנו הייתה עובדת נכון, מזמן הייתה מתבטלת הגבייה. לאור הנסיבות הקיצוניות השנה, דרישת התשלום ל-2014 אינה הוגנת.

האם צריך לשלם על פי חוק? כן!

ואולם, למרות חוסר ההגינות, החליט שר התקשורת, גלעד ארדן, לאשר גביית אגרה שנתית מלאה. ביקשנו ממנו לעכב את הגבייה, לפחות עד בירור הטענות בדבר השחיתות וקבלת המלצות הוועדה המקצועית שמינה בעצמו, אך הוא סירב. ארדן מצהיר מעל כל במה שהוא רוצה להפחית את האגרה בקרוב מאוד, כנראה בזכות הלחץ הציבורי, אך בהיחבא מעיני הציבור, חתם בעצמו על גביית האגרה באופן מיידי ולכל השנה.

המאבק שלנו דורש לשנות את החוק, אך במצב הנוכחי, עד שנצליח, עדיין חלה חובת תשלום אגרה. על פי החלטת השר ארדן, גובה האגרה לשנת 2014 הוא 345 ש"ח והמשלמים בתשלום אחד צריכים לשלם את מלוא הסכום עד לתאריך 28 בפברואר 2014. זאת בנוסף לתשלום שמבוצע כחלק מהתשלום עבור רשיון הרכב.

היה לנו הישג משמעותי לאחרונה, כאשר התקבלה הצעתנו לבטל את ההתקשרות עם עורכי הדין הפרטים הגובים בשם רשות השידור. עם זאת, חובות עבר של אגרה משנים קודמות עדיין יש לשלם.

האם אפשר לשלם פחות? כן!

המשלמים באמצעות הוראת קבע מחלקים את האגרה לארבעה תשלומים, אלא שקשה לי להמליץ על מתן גישה לחשבון הבנק לגוף מסואב, נטול שקיפות ומפר חוק.

האפשרות השנייה להקל על עומס התשלום היא לחלק אותו לשני תשלומים. מי ששילם את המחצית הראשונה במהלך ינואר השנה, יידרש לשלם את המחצית השנייה רק בקיץ. גם מי שטרם שילם את החצי הראשון, יכול עכשיו לשלם רק 190 ש"ח ואת המחצית השנייה בחודש יולי. תשלום זה כולל קנס בשיעור 10%, אלא שהוא משאיר סיכוי לכך שהמצב ישתנה עוד קודם.

ההמלצה שלי, אם כן, היא לשלם עכשיו רק 190 ש"ח. שימו לב להוראות שכתובת בטופסי התשלום.

* עדכון ותיקון: מספר חברים למאבק מעדכנים, שהצליחו לשלם רק מחצית האגרה בסך 172.5 ש"ח, במוקד הטלפוני, ללא קנסות. בינתיים, גם אני הצלחתי. לכן אני ממליץ לשלם עכשיו רק 172.5 ש"ח ואת המחצית השנייה רק בחודש יולי (אם לא תבוטל האגרה עד אז). אל תתבלבלו מהטפסים שדורשים 190 ש"ח.

עד שנבטל: אגרת 2014 - תנאי תשלום

עד שנבטל: אגרת 2014 – תנאי תשלום

איך אפשר להימנע מתשלום אגרה? יש דרך

אגרת רשות השידור חלה רק על מי שיש ברשותו מקלט טלוויזיה. בתאריך 21.8.2013 ניתן תוקף של פסק- דין להסדר לפיו אדם, אשר אין ברשותו ממיר דיגיטלי מסוג כלשהוא: עידן פלוס, הוט, יס או שהמקלט שברשותו אינו מכיל ממיר דיגיטלי מובנה, יהיה פטור מתשלום האגרה וזאת החל מהמחצית השנייה של שנת 2013.

אם אתם מוכנים להצהיר, כי אתם עומדים בתנאים אלה, כל מה שצריך הוא להדפיס עמוד, לחתום עליו, ולשלוח לרשות השידור. הטופס והוראות מלאות נמצא בקישור: טופס פטור מאגרה.

יש מי שקוראים לכולם למלא טופס כזה ולקוות שרשות השידור לא תעמוד בעומס של ביקורי בית אצל כולם. על אף הפיתוי, חשוב להבהיר כי הצהרת שווא היא עבירה פלילית.

מה מצב העתירה לבג"ץ?

כחלק מן המאבק הציבורי, עתרתי לבג"ץ נגד רשות השידור, בתביעה להפסיק את גביית האגרה לשנת 2014, בהיעדר בסיס חוקי לאחר שלא הוגש תקציב שנתי. ברגע האחרון, שכרה רשות השידור עורך דין פרטי – על חשבון הציבור כמובן – אשר הצליח להשיג ארכה להגשת תשובתם עד ליום 4 במרץ 2014.

במסגרת העתירה יש כבר הישגים ראשונים, למשל – המדינה הודתה לראשונה כי רשות השידור פועלת ללא תקציב כנדרש בחוק, וגם נחשף כי היה זה השר ארדן שהחליט למעשה על גבייה מלאה השנה. בנוסף, שופט בית המשפט העליון החליט שייערך דיון בפני הרכב, ויש תקווה. עורך הדין דניאל בכר, ביחד עם עו"ד מארק רוזן, ממשרד גלזר ושות', מלווים אותנו בעתירה בהתנדבות מלאה וראויים לכל הערכה. אמשיך לעדכן כמובן.

האם המאבק לביטול האגרה ממשיך? כן!

אז נכון, על פי חוק ולפי החלטת השר גלעד ארדן, עלינו לשלם כעת את האגרה לשנת 2014. כאמור, אני ממליץ לשלם רק כמחצית הסכום. ובכל זאת, הרבה מאוד השתנה. בזכות המאבק המתמשך שלנו, ביטול האגרה הפך לשיחת היום באמצעי תקשורת רבים ובוודאי ברשת החברתית, ואפילו נציגי ציבור מפסיקים לפחד ומצטרפים אלינו.

הצדק איתנו. אל מול איומיים אישיים, אני לא מוכן לשתוק וממשיך במאבק, יחד עם מעל 83,000 חברים בעמוד המאבק שלנו בפייסבוק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה. תהיה הפגנה, תוגש הצעת חוק, הלחץ יימשך בצורה מסודרת ובהתמדה.

כמו שאתם יודעים, יש לי עבודה, משפחה, הרבה התחייבויות אחרות, ואת המאבק אני מנהל בהתנדבות, מתוך אמונה בצדקת הדרך ורצון להוכיח, כי בהתארגנות מסודרת והתמדה אפשר עדיין לשנות דברים במדינה. ישראל היא הבית שלנו, אבל יש מה לתקן ואף אחד אחר לא יעשה את העבודה במקומנו. אחרי שננצח במאבק לביטול האגרה, נמשיך יחד לאתגרים הבאים, ואני מזמין אתכם לשמור על קשר עם לייק בעמוד הפייסבוק שלי כאן: תומר טרבס.

האגרה לשנת 2014 - בינתיים לשלם, אבל ממשיכים במאבק!

האגרה לשנת 2014 – בינתיים לשלם, אבל ממשיכים במאבק!

* הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

** רוצים לדעת עוד אודות האגרה והעתירה לבג"ץ? צפו בראיון של 5 דקות בערוץ 2: תומר טרבס אצל אברי גלעד והילה קורח.

עתירה לבג"ץ נגד האגרה – ראיון בערוץ 2

המאבק הציבורי לביטול האגרה הולך את כל הדרך עד לבית המשפט העליון. צפו בראיון

תומר טרבס אצל אברי גלעד והילה קורח בערוץ 2

 

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=k_isNFL0rdI]

אם לא מופיע כאן הוידיאו, לחצו על הקישור היישר לאתר יוטיוב: ראיון בערוץ 2.

תומר טרבס הוא יזם היי-טק ופעיל חברתי, ממובילי המאבק הציבורי לביטול האגרה. לשמירה על קשר, אתם מוזמנים לתת לייק בעמוד הפייסבוק שלו כאן: תומר טרבס בפייסבוק.

* הקדישו בבקשה דקה להצטרפות לעצומה, כדי לחזק את המאבק, לשמור על קשר ולהתעדכן לגבי פעולות נוספות במסגרת המאבק הציבורי. כל קול משפיע וביחד – נבטל את האגרה ובכלל נשפר את מציאות החיים בישראל. לחצו על הקישור – עצומה לביטול האגרה.

** אל תשכחו לבקר בעמוד המאבק בפייסבוק ולהצטרף עם לייק: מבטלים את אגרת הטלוויזיה.

*** עוד על התקדמות המאבק ונס החנוכה הקטן: לא עוד מכתבי גבייה מאיימים.

הצעת חוק חדשה לביטול האגרה

חברת הכנסת גילה גמליאל מרימה את הכפפה ומגישה הצעת חוק לביטול אגרת הטלוויזיה. מטה המאבק מברך ומבטיח לתמוך. הלחץ שלנו עובד

הצעת חוק ראשונה מתוך הקואליציה

לאחר למעלה משנה של מאבק ציבורי לביטול האגרה, שבמהלכו פנינו לכל חברי הכנסת מספר פעמים, הגישה היום חברת הכנסת גילה גמליאל הצעת חוק לביטול האגרה. זהו הישג חשוב למאבק ולאינטרס הציבורי, שכן זו הפעם הראשונה שהצעת החוק מוגשת מטעם חברת כנסת בקואליציה.

את הצעת החוק הגיש במקור חבר הכנסת נחמן שי וקדמו לו גם אחרים. רק לאחרונה דחתה ועדת השרים לענייני חקיקה הצעת חוק דומה של חבר הכנסת עפו אגבריה. אולם כל אלה היו באופוזיציה ולכן הסיכוי שלהן היה נמוך מלכתחילה.

אני מציע שחבריי למאבק ואני נתמוך בהצעת החוק, נלווה את תהליך החקיקה ונעודד את חברי הכנסת לאשר אותה. כפי שלמדנו מהניסיון, החשיפה והעיסוק הציבורי עוזרים לנציגינו לפעול בכיוון הנכון שמייצג את דעת הרוב. לא במקרה, מוגשת הצעת החוק לאחר פרסום העתירה לבג"ץ כנגד רשות השידור.

ח"כ גילה גמליאל: הצעת חוק חדשה לביטול האגרה

ח"כ גילה גמליאל: הצעת חוק חדשה לביטול האגרה

הצעת חוק רשות השידור (תיקון- ביטול חובת תשלום האגרה), התשע"ד-2014

הצעת החוק עצמה היא פשוטה מאוד – ביטול סעיפים 28א עד 28ג לחוק רשות השידור, שמכוחם גובה רשות השידור את האגרה, קביעה כי תקציב רשות השידור טעון אישורה של ועדת הכספים של הכנסת וכן כי מימון השידור הציבורי יתקבל מחסויות ומתרומות. יצויין כי חברת הכנסת גמליאל מכוונת לכך שאת השידור הציבורי יש לממן מתוך תקציב המדינה (וכמובן בתקציב נמוך ויעיל בהרבה מהקיים).

להלן דברי ההסבר מתוך הצעת החוק:

חוק רשות השידור קובע כי הרשות תקיים שידורי טלוויזיה ורדיו לציבור כשירות ממלכתי. על פי החוק, תפקידי הרשות הם לשדר תכניות חינוך, בידור ואינפורמציה בשטחי המדיניות, החברה, הכלכלה והמשק, התרבות המדע והאמנות, לקדם את היצירה העברית והישראלית, לקיים שידורים בשפה הערבית, לקיים שידורים ליהודי התפוצות ולקיים שידורים לחו"ל. עוד קובע החוק כי הרשות תבטיח כי בשידורים יינתן מקום לביטוי מתאים של השקפות ודעות שונות הרווחות בציבור ותשודר אינפורמציה מתאימה.

התקציב של הרשות מגיע ברובו מן האגרה שמשלמים המחזיקים במקלטי טלוויזיה, אשר עומדת על סך של כ-500 שקלים חדשים לשנה. למרבה הצער, מזה תקופה ארוכה רשות השידור לא מקיימת את תפקידיה המפורטים בחוק בהגינות, באחריות ובממלכתיות. שידורי הטלוויזיה של רשות השידור זוכים לאחוזי צפייה נמוכים ביותר, ואינם מצדיקים את סכום האגרה. הציבור הרחב אינו זוכה לתמורה שלה הוא ראוי, ואין כל סיבה להמשיך ולחייב את תושבי ישראל בתשלום האגרה.

אשר על כן, מוצע לבטל את חובת תשלום האגרה לרשות השידור, אגרה שבהעדר תמורה נאותה בגינה, מהווה מס לכל דבר. כמו כן מוצע לקבוע מקור מימון חליפי בדמות חסויות ותרומות שיתקבלו מהציבור, לרבות ארגונים וחברות. מודל לפיו מימון השידור הציבורי מתקבל בחלקו מתרומות, קיים בארה"ב במסגרת שידורי ה-PBS (Public Broadcasting Service). על פי מודל זה, תפקידה של קרן השידור הציבורי הוא לגייס כספים עבור תחנות השידור.
יצוין כי רשות השידור רשאית לשדר ברדיו תשדירי פרסומות והודעות חסות תמורת תשלום.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על-ידי חברי הכנסת נחמן שי וקבוצת חברי הכנסת (פ/3871)

***

תומר טרבס הוא יזם היי-טק ופעיל חברתי, ממובילי המאבק הציבורי לביטול האגרה. לשמירה על קשר, אתם מוזמנים לתת לייק בעמוד הפייסבוק שלו כאן: תומר טרבס בפייסבוק.