ארכיון תגיות: מחיר החשמל

פנייה לצוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל – הורדת מחיר החשמל לצרכן

בשמם של 85,000 פעילי "הבית החברתי", נבקש לפנות אל צוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל בבקשה להוסיף לרפורמה מטרת על של שירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל

צוות ההיגוי לרפורמה במשק החשמל – הזדמנות היסטורית

בימים אלה עובד צוות מקצועי בראשות אורי יוגב, אשר מונה על ידי שר האוצר ושר האנרגיה, שמטרתו להמליץ על רפורמה במשק החשמל בישראל. מדובר בהזדמנות היסטורית לתיקון עיוות במשק הישראלי.

ביחד, מורידים את מחיר החשמל

ואולם, טיוטת ההמלצות אינה כוללת מטרה של הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי. אין זה מפתיע, שכן קולו של הרוב הדומם שוב לא נשמע ורק קבוצות אינטרסים הציגו עמדה בפני הצוות. "הבית החברתי" הציב לו למטרה, לעודד את חברי צוות ההיגוי להוסיף להמלצותיהם חזון הכולל שירות הוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי. בנוסח הנוכחי של ההמלצות, אין אזכור לכך, ואנחנו נפעל בנחישות לתיקון המצב. כפי שהוכחנו ביחס לביטול אגרת הטלוויזיה, ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי - ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי – ביחד, יש לנו כוח!

פנייה רשמית לצוות ההיגוי בשם פעילי הבית החברתי

מכתב זה נשלח לצוות ההיגוי ביום ג', ח' בניסן התשע"ד, 8 באפריל 2014, במסגרת השימוע הציבורי.

לכבוד מר אורי יוגב, יו"ר וחברי צוות ההיגוי לרפורמה בחברת החשמל ובמשק החשמל

הנדון: בקשה להוספת מטרה מרכזית בהמלצות הצוות – הורדת מחיר החשמל לצרכן

שלום רב,

בשמם של 85,000 פעילי "הבית החברתי", נבקש לברככם על פרסום טיוטת המלצות צוות ההיגוי ולפנות אליכם בבקשה להוסיף כמטרת על לרפורמה במשק החשמל את השירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל.

טיוטת ההמלצות משקפת עבודה מעמיקה וברי כי ברשותכם הידע המקצועי וההמלצות של כל מומחי האנרגיה והחשמל. ואולם, לעניות דעתנו, אפשר לשפר את ההמלצות בצורה ניכרת על ידי הוספה של חזון-על, אשר לאורו יש לבחון את הצעדים המוצעים. בנוסף, נבקש להעיר כי לאורך חודשי העבודה והעמודים הרבים של ההמלצות, בעוד שמצב המשק וחברת החשמל נבחן לעומק, נפקד מקומו של הצרכן הפרטי, אשר קולו לא נשמע.

"הבית החברתי" הוא ארגון אזרחי, שהתארגן סביב המאבק הציבורי לביטול אגרת הטלוויזיה, כאשר עשרות אלפי הפעילים הצליחו לשים בצד נושאים מפלגים ולהתאגד לשם שינוי מציאות החיים בישראל. לאחר הצלחת המאבק והכללת ההמלצה לבטל את אגרת הטלוויזיה במסגרת המלצות הוועדה המקצועית בראשות רם לנדס, אנו ממשיכים לפעול בנושאים חברתיים נוספים ובהם הורדת מחיר החשמל.

בשם פעילי "הבית החברתי", המונים היום למעלה מ- 85,000 אזרחים מכל חלקי הציבור בישראל, נבקש להביא לתשומת לבכם את הפיכתו של חשבון החשמל לעול משמעותי על התקציב החודשי של הציבור הרחב. בהיעדר יכולת לצמצם משמעותית את צריכת החשמל הביתית, הפך התשלום עבור החשמל למעין מס קבוע, אשר שיעורו מקרב ההוצאה החודשית הולך ועולה ככל שיורדים במורד העשירונים הסוציו-אקונומיים. עבור רוב אזרחי ישראל, מדובר באחת ההוצאות הגדולות ביותר, אשר אין לגביהן כל גמישות.

אף כי ידוע לנו שמחיר החשמל בישראל נחשב לנמוך, בהשוואה למדינות ה- OECD, אין ממש בהשוואה זו, שכן ישראל מדורגת נמוך מאוד במדדים חשובים יותר, דוגמת מדד אי-השוויון. יכולת ההשתכרות של רוב הציבור בישראל נמוכה משמעותית בהשוואה בינלאומית למדינות אלה, ועל כן, עד לשיפור ביתר המדדים, השוואת מחיר החשמל עושה עוול ואינה רלוונטית.

את מחיר החשמל לצרכן הפרטי בישראל אפשר להוריד. למעשה, הצעדים המוצעים בטיוטת ההמלצות עשויים להוביל לכך, עם פיתוח התחרות, שילוב אמצעי הייצור החדשים וייעול חברת החשמל. למיטב הבנתנו, גם לדעת חברי צוות ההיגוי, אמורה הרפורמה להוביל לירידת מחיר החשמל.

ואולם, בנוסח הנוכחי, טיוטת ההמלצות אינה מציבה את השירות ההוגן ואת הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי כמטרה של הרפורמה, אלא כתוצר לוואי, וגם זה אינו מצוין באופן ברור.

אנו מציעים וממליצים לכם לפתוח את המלצות צוות ההיגוי בהצבת חזון, אשר לאורו ייבחנו הצעדים המומלצים. חזון כזה יעניק להמלצות עומק וסיכוי טוב יותר לביצוע. לדעתנו, החזון צריך להעמיד במרכז ההמלצות של צוות ההיגוי את השירות ההוגן והורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי.

ממילא, יהיה זה הציבור הרחב שיישא בעלויות מימוש הרפורמה, בפעם הראשונה כאשר תמחל המדינה על חלק מחובות חברת החשמל, ובפעם השנייה כאשר יונפקו מניות לציבור וכספי הפנסיה והחיסכון יושקעו בהן.

בנוסף, הממשלה והשרים שמינו את צוות ההיגוי, אמורים להעמיד את האדם במרכז ולפעול לטובת הציבור. אמנם הרוב הישראלי נחשב, למרבה הצער, לרוב דומם, אבל אין זה אומר שצריך להתעלם ממנו. הפניות שהובאו בפני צוות ההיגוי היו רובן ככולן בשם קבוצות אינטרסים שונות ולא היה מי שיביא את בקשת הצרכן הפרטי להורדת מחירים, אך עדיין אין זה מאוחר.

הורדת מחיר החשמל בשיעור משמעותי של כ- 15% ויותר תפנה באופן מיידי כספי ציבור לטובת צריכה פרטית, ובכך תקל על הציבור הרחב ותדחוף את המשק כולו קדימה.

הרפורמה במשק החשמל, שאתם מציעים ומובילים, היא הזדמנות היסטורית לתיקון עיוות במשק וסביר להניח שמדובר במהלך יחיד מסוגו בשנות דור. אנו מפצירים בכם לא לפספס את ההזדמנות ולכלול בהמלצות מטרה ברורה של הורדת מחיר החשמל לצרכן הפרטי, ומוטב בתור מטרה מרכזית בחזון העל של ההמלצות.

נודה לכם על שקילה בחיוב של המלצתנו ונשמח לעמוד לשירותכם בכל דרך ובפרט ביצירת קשר בלתי אמצעי עם הציבור הרחב. בהצלחה רבה בעבודתכם המבורכת!

בברכת חג פסח שמח,

תומר טרבס, הבית החברתי

* הצטרפו לפעילות הבית החברתי בעמוד הפייסבוק: הבית החברתי.

מורידים את מחיר החשמל

אחרי ההצלחה במאבק לביטול האגרה, מתארגנים חברי "הבית החברתי" להורדת מחיר החשמל. המטרה: העמדת המשפחה הישראלית במרכז דו"ח הוועדה לרפורמה במשק החשמל

רפורמה בחברת החשמל – כרגע, בלי הורדת מחיר החשמל לציבור הרחב

בקיץ שעבר הכריז שר האנרגיה על הקמת צוות היגוי לרפורמה בחברת החשמל במטרה לבחון מודל מועדף לרפורמה כוללת במשק החשמל בישראל. בראשות הוועדה עומד אורי יוגב וכל יתר חברי הוועדה הם בכירים בממשלה. במפתיע, דווקא מונה "נציג ציבור" לוועדה, בשם אלי כהן, אך ככל שהצלחתי למצוא, הוא עובד ממשלה בכיר לשעבר.

ואכן, שלא במפתיע, טיוטת ההמלצות שהוגשו לאחרונה (23.3.14), נפרשת על פני 91 עמודים, אך אינה כוללת אף המלצה להוריד את מחיר החשמל לצרכן. למעשה, בהיעדר כל התייחסות לנושא, ההמלצות מטילות מחיר כבד מאוד על הציבור בדמות "תספורת" חובות ואפשר לשער שמחיר החשמל לצרכן אפילו יעלה.

מורידים את מחיר החשמל – ביחד, יש לנו כוח!

אין להאשים את שר האנרגיה או את חברי הוועדה. ככה השיטה עובדת. הם דווקא פנו באופן רשמי וביקשו לשמוע את עמדת הציבור, אך אנחנו היינו עסוקים. כמו תמיד, אנחנו טרודים בעבודה, מתאמצים לגמור את החודש בכבוד, לגדל משפחות. אנחנו שוגים לחשוב שחברי הכנסת ייצגו אותנו במעמד קריטי כל כך. אלא שאף אחד לא פנה אל הוועדה בשם הציבור הרחב. רק אינטרסים של קבוצות קטנות יותר נבחנו.

אבל עדיין לא מאוחר. בימים אלה ממש נערך מעין שימוע ציבורי לטיוטת ההמלצות וזו ההזמדנות שלנו – כמעט ברגע האחרון – לייצג גם את האינטרס של "הרוב הדומם". נמאס לנו לשתוק. כמו שהוכחנו במאבק הציבורי לביטול האגרה, ביחד, יש לנו כוח!

הבית החברתי – ביחד, נוריד את מחיר החשמל

המאבק לביטול האגרה הצליח פעמיים. קודם כל, בנחישות והתמדה לאורך קרוב לשנתיים, הצלחנו להביא את הממשלה לאמץ החלטה לבטל את אגרת הטלוויזיה. אנחנו נמשיך ביחד עד ליישום ההחלטה.

דבר שני, חברנו יחד למעלה מ- 85,000 איש והוכחנו שאנחנו יודעים לשים בצד נושאים מפלגים ולהיאבק במשותף לטובת קידום נושאים משותפים. ויש לנו כל כך הרבה משותף… למעשה, רוב האנשים מסכימים על רוב הנושאים.

לשם כך, הקמנו את "הבית החברתי", אשר ישמש לנו בית לקידום נושאים המשותפים לציבור הרחב. ישראל היא הבית שלנו ואף אחד אחר לא יעשה את העבודה הזו עבורנו. לוקחים אחריות, מפסיקים לשתוק.

מחיר החשמל בישראל – אפשר וצריך להוריד אותו

תהיו בטוחים שיהיו מי שיקפצו להסביר, כי מחיר החשמל נמוך בהשוואה למדינות ה- OECD. לא להיבהל. ישראל מפגרת אחרי מדינות אלה במדדים חשובים יותר, כמו רמת אי-השוויון. עבור רוב גדול של ישראלים, מחיר החשמל מעיק בצורה משמעותית מאוד על התזרים החודשים. חשמל הוא מוצר יסוד, שקשה לצמצם את צריכתו מתחת למינימום מסויים, ותשלום המחיר למונופול חברת החשמל הוא מעין קנס כבד או מס בסך מאות שקלים בחודש. כאשר נצמצם את הפערים ונשווה את יתר המדדים, אולי תהיה לטענה זו מקום, אך בינתיים אפשר וצריך להוריד את מחיר החשמל לצרכן.

אל תטעו ללכת אחרי מי שיטילו את האשמה על עובדי חברת החשמל. זו רק הדרך של מי שבאמת נהנה מהשיטה לסכסך ולפלג את הציבור הרחב. הפרד ומשול. צריכים לשמור על שורות מאוחדות ועוד נרחיב גם בנקודה זו.

בפועל, מה שדרוש כרגע הוא להוסיף לרפורמה בחברת החשמל פרק מרכזי העוסק במחיר החשמל לצרכן. זו המטרה שלנו ובכך תימדד ההצלחה. ישנן מספר דרכים אפשריות להביא להורדה של מחיר החשמל. אפילו הורדה של 10% משמעותה הוזלה של מאות שקלים למשפחה. ואפשר גם להוריד יותר. במקום להתעלם מן הצרכן הקטן, הרפורמה במשק החשמל צריכה להציב את המשפחה הישראלית במרכז ולבנות את חברת החשמל כך, שהמחיר והשירות עבורה יהיה מטרה מטרה חשובה.

מורידים את מחיר החשמל - ביחד, יש לנו כוח!

מורידים את מחיר החשמל – ביחד, יש לנו כוח!

איך אפשר לעזור להוריד את מחירי החשמל?

כרגע, אנחנו בשלב בניית הכוח. על מנת להבהיר לחברי הוועדה המקצועית את חשיבות הנושא, אנחנו נפנה אליהם באופן רשמי. כדי שהפנייה תקבל תשומת לב ראויה, צריך כמה שיותר אנשים תומכים. כמו שעשינו במאבק לביטול האגרה.

1. התחילו בשיתוף התמונה המקורית בפייסבוק – קישור לפוסטר (ללחוץ ושם ללחוץ שיתוף).

2. תנו לייק לעמוד של הבית החברתי בפייסבוק – הבית החברתי (ללחוץ ושם לתת לייק).

אין פייסבוק? אפשר להצטרף לבית החברתי בטופס ההרשמה כאן: הרשמה לבית החברתי.

רוצים לדעת עוד? אפשר לקרוא על הבית החברתי כאן: הבית החברתי.